Tích Lũy Sử Dụng

[07.12.2015]
Ngoài hàng loạt các chính sách hỗ trợ các cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được dễ dàng hơn, vào hôm nay Vua Pháp Thuật sẽ công bố một chính sách ưu đãi mới dành cho các cư dân.

Với chính sách ưu đãi mới này, ngoài những nhận được các phần thưởng từ các hệ thống ưu đãi khác như trong Vua Pháp Thuật như: Nạp Vcoin nhận thưởng, Nhận điểm thưởng sự kiện khi đổi. Các cư dân khi sử dụng tích lũy số lượng Vàng đến mức nhất định còn nhận được các phần quà giá trị.
 
 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Thời gian bắt đầu: từ 0:00 ngày 08.12.2015
 Thời gian kết thúc 23:59 ngày 20.12.2015
 Địa điểm diễn ra: tất cả các server của Vua Pháp Thuật

 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


Trong thời gian sự kiện khi cư dân sử dụng Vàng trong Vua Pháp Thuật cho các chức năng như: Mua vật phẩm trên Shop, Nhận ủy thác vàng, Tham gia phụ bản trả vàng hoặc các chức năng hệ thống liên quan đến Vàng. Dựa trên số vàng sử dụng tích lũy được, khi sự kiện kết thúc các cư dân sẽ nhận được quà tặng tương ứng với các mốc quà được thông báo

 Tất cả vật phẩm tặng thêm đều được KHÓA
 Các giao dịch Vàng thông qua trao đổi, mua bán, đấu giá của người chơi với nhau sẽ không được tính
 Khi sử dụng vàng xong hệ thống tự động update giá trị mới, nhân vật cần phải load lại game để thấy được cập nhật
 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện, phải tiến hành nhận quà nếu đạt các mốc quy định từ trước.
 Sau thời gian thông báo kết thúc nếu không nhận và bị mất quà sẽ không được giải quyết.
 Các Túi Quà, Chìa Khóa đều có thời hạn sử dụng sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đầy
 Các trường hợp mất vật phẩm có thời hạn do túi đồ nhân vật đầy sẽ không được giải quyết

 
 CÁC MỐC SỰ KIỆN

 Sử dụng từ 5.000 đến 9.999

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng 
 Kết Tinh Thần Tu   Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí                      5
 Thăng Tinh Thạch  Bảo thạch dùng để thăng sao cho trang bị 20

 Sử dụng từ 10.000 đến 19.999

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Kết Tinh Thần Tu  Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí      5
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Dùng thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 2
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch  Khi sử dụng nhận được 50 Bụi Ấn Thạch 1

 Sử dụng từ 20.000 đến 34.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Kết Tinh Thần Tu  Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 10
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Dùng thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 4
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch  Khi sử dụng nhận được 50 Bụi Ấn Thạch 2
 Mảnh Vỡ Anh Hồn  Nhận 500 Điểm Anh Linh dùng cho Thiên Phú Pet 5

 Sử dụng từ 35.000 đến 64.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Kết Tinh Thần Tu  Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 15
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Dùng thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 6
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch  Khi sử dụng nhận được 50 Bụi Ấn Thạch 4
 Mảnh Vỡ Anh Hồn  Nhận 500 Điểm Anh Linh dùng cho Thiên Phú Pet 10
 Túi Thiên Phú Thạch Lam  Ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch Lam 3

 Sử dụng từ 65.000 trở lên
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Kết Tinh Thần Tu  Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 20
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Dùng thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 8
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch  Khi sử dụng nhận được 50 Bụi Ấn Thạch 8
 Mảnh Vỡ Anh Hồn  Nhận 500 Điểm Anh Linh dùng cho Thiên Phú Pet 20
 Túi Thiên Phú Thạch Lam  Ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch Lam 6
 Túi Quà Ma Thú Yếu Quyết  Ngẫu nhiên nhận được từ 0-15 kỹ năng pet 1
 
 CÁC LƯU Ý VỀ QUÀ TẶNG

 Khi nhận quà cần lưu ý như sau:


  • Số ô trong Túi đồ nhân vật (Không tính túi N.Vụ và Pet) phải nhiều hơn 2 ô so với số quà nhận
  • Các vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào Túi tạm thời mà sẽ mất đi
  • Quà trong các túi quà là quà khóa
 Túi Quà Ma Thú Yếu Quyết khi sử dụng có thể nhận từ 0 đến 15 quyển Yếu Quyết Pet. Đặc biệt có cơ hội nhận được Yếu Quyết Ma Thú Đặc Cấp Hệ Long

 

HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

 HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

Sau khi kết thúc sự kiện dựa trên tổng số Vàng các bạn sử dụng có thể vào bảng Sự kiện Tích lũy để nhận quà tặng.
 
  • Vào Cách chơi -> Lợi ích -> Sự kiện Tích lũy -> Nhận


Hình ảnh minh họa

 QUY ĐỊNH KHI NHẬN QUÀ

 Kể từ thời điểm sự kiện kết thúc, cư dân có 72 tiếng để nhận quà. Vật phẩm nhận được là KHÓA
 Sau thời gian 72 tiếng nếu không nhận và có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc nhận quà, Team sẽ không chịu trách nhiệm xử lý.
 Quà tặng nhận được chỉ được tính mở mức tích lũy cao nhất.
 Các trường hợp giao dịch giữa người chơi với người chơi qua mua bán/đấu giá, trao đổi/tặng đều không được tính trong sự kiện Tích lũy.
 Nếu không thấy bảng quà tặng từ sự kiện Tích Lũy hãy xóa cache, cookie của trình duyệt webite
 Nếu có thắc mắc về sự kiện hãy liên hệ: (Call): 01223798486