Tích Lũy Sử Dụng

[23.01.2015]
Ngoài hàng loạt các chính sách hỗ trợ các cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được dễ dàng hơn, vào hôm nay Vua Pháp Thuật sẽ công bố một chính sách ưu đãi mới dành cho các cư dân.

Với chính sách ưu đãi mới này, ngoài những nhận được các phần thưởng từ các hệ thống ưu đãi khác như trong Vua Pháp Thuật như: Nạp Vcoin nhận thưởng, Nhận điểm thưởng sự kiện khi đổi. Các cư dân khi Sử dụng Tích lũy số lượng Vàng đến mức nhất định còn nhận được các phần quà giá trị.
 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Bắt đầu: 0:01 ngày 25/01/2015
 Kết thúc 23:59 ngày 30/01/2015

 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


Trong thời gian sự kiện khi cư dân sử dụng Vàng trong Vua Pháp Thuật cho các chức năng như: Mua vật phẩm trên Shop, Nhận ủy thác vàng, Tham gia phụ bản trả vàng hoặc các chức năng hệ thống liên quan đến Vàng. Dựa trên số vàng sử dụng tích lũy được, khi sự kiện kết thúc các cư dân sẽ nhận được quà tặng tương ứng với các mốc quà được thông báo

 

 Lưu ý  


 Tất cả vật phẩm tặng thêm đều được KHÓA
 Các giao dịch Vàng thông qua trao đổi, mua bán, đấu giá của người chơi với nhau sẽ không được tính
 Khi sử dụng vàng xong hệ thống tự động update giá trị mới, nhân vật cần phải load lại game để thấy được cập nhật
 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện, phải tiến hành nhận quà nếu đạt các mốc quy định từ trước.
 Sau thời gian thông báo kết thúc nếu không nhận và bị mất quà sẽ không được giải quyết.
 Các Túi Quà, Chìa Khóa đều có thời hạn sử dụng sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đầy
 Các trường hợp mất vật phẩm có thời hạn do túi đồ nhân vật đầy sẽ không được giải quyết

 

 CÁC MỐC SỰ KIỆN

 Sử dụng từ 2.000 đến 5.000

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp Mở ngẫu nhiên nhận được 1 sách kỹ năng trung/ cao cấp 1
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 3
Túi Quà Chìa Khóa Mở sẽ được chọn nhận 1 trong 5 loại chìa khóa bảo vật 1

** Túi Quà Chìa Khóa có thể chọn 1 trong các loại chìa khóa để nhận gồm

- Chìa Khóa Thủy Tinh
- Chìa Khóa Linh Vũ
- Chìa Khóa Tẩy Luyện
- Chìa Khóa Tinh Tú
- Chìa Khóa Tinh Quang

 Sử dụng từ 5.001 đến 11.000

 
  Vật phẩm nhận  Mô tả Số lượng
Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp Mở ngẫu nhiên nhận được 1 sách kỹ năng trung/ cao cấp 1
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 6
Túi Quà Chìa Khóa Mở sẽ được chọn nhận 1 trong 5 loại chìa khóa bảo vật 2
Bùa Cầu Nguyện Sử dụng khi vũ hóa pet nếu thất bại sẽ không bị trừng phạt 1

** Túi Quà Chìa Khóa có thể chọn 1 trong các loại chìa khóa để nhận gồm

- Chìa Khóa Thủy Tinh
- Chìa Khóa Linh Vũ
- Chìa Khóa Tẩy Luyện
- Chìa Khóa Tinh Tú
- Chìa Khóa Tinh Quang

 
 Sử dụng từ 11.001 đến 20.000

  Vật phẩm nhận  Mô tả Số lượng
Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp Mở ngẫu nhiên nhận được 1 sách kỹ năng trung/ cao cấp 2
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 9
Túi Quà Chìa Khóa Mở sẽ được chọn nhận 1 trong 5 loại chìa khóa bảo vật 3
Bùa Cầu Nguyện Sử dụng khi vũ hóa pet nếu thất bại sẽ không bị trừng phạt 2
Tinh Hồn Linh Giáp Bảo thạch đặc biệt dùng nâng cấp trang bị pet lên cam 4

** Túi Quà Chìa Khóa có thể chọn 1 trong các loại chìa khóa để nhận gồm

- Chìa Khóa Thủy Tinh
- Chìa Khóa Linh Vũ
- Chìa Khóa Tẩy Luyện
- Chìa Khóa Tinh Tú
- Chìa Khóa Tinh Quang

 
 Sử dụng từ 20.001 đến 33.000
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả Số lượng
Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp Mở ngẫu nhiên nhận được 1 sách kỹ năng trung/ cao cấp 2
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 12
Túi Quà Chìa Khóa Mở sẽ được chọn nhận 1 trong 5 loại chìa khóa bảo vật 4
Bùa Cầu Nguyện Sử dụng khi vũ hóa pet nếu thất bại sẽ không bị trừng phạt 3
Tinh Hồn Linh Giáp Bảo thạch đặc biệt dùng nâng cấp trang bị pet lên cam 8

** Túi Quà Chìa Khóa có thể chọn 1 trong các loại chìa khóa để nhận gồm

- Chìa Khóa Thủy Tinh
- Chìa Khóa Linh Vũ
- Chìa Khóa Tẩy Luyện
- Chìa Khóa Tinh Tú
- Chìa Khóa Tinh Quang

 
 Sử dụng từ 33.001 trở lên
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả Số lượng
Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp Mở ngẫu nhiên nhận được 1 sách kỹ năng trung/ cao cấp 3
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 15
Túi Quà Chìa Khóa Mở sẽ được chọn nhận 1 trong 5 loại chìa khóa bảo vật 5
Bùa Cầu Nguyện Sử dụng khi vũ hóa pet nếu thất bại sẽ không bị trừng phạt 4
Tinh Hồn Linh Giáp Bảo thạch đặc biệt dùng nâng cấp trang bị pet lên cam 12

** Túi Quà Chìa Khóa có thể chọn 1 trong các loại chìa khóa để nhận gồm

- Chìa Khóa Thủy Tinh
- Chìa Khóa Linh Vũ
- Chìa Khóa Tẩy Luyện
- Chìa Khóa Tinh Tú
- Chìa Khóa Tinh Quang

 

HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

 HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

Sau khi kết thúc sự kiện dựa trên tổng số Vàng các bạn sử dụng có thể vào bảng Sự kiện Tích lũy để nhận quà tặng.
 
  • Vào Cách chơi -> Lợi ích -> Sự kiện Tích lũy -> Nhận


Hình ảnh minh họa

 QUY ĐỊNH KHI NHẬN QUÀ

  • Kể từ thời điểm sự kiện kết thúc, cư dân có 72 tiếng để nhận quà. Vật phẩm nhận được là KHÓA
  • Sau thời gian 72 tiếng nếu không nhận và có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc nhận quà, Team sẽ không chịu trách nhiệm xử lý.
  • Quà tặng nhận được chỉ được tính mở mức tích lũy cao nhất.
  • Các trường hợp giao dịch giữa người chơi với người chơi qua mua bán/đấu giá, trao đổi/tặng đều không được tính trong sự kiện Tích lũy.
  • Nếu không thấy bảng quà tặng từ sự kiện Tích Lũy hãy xóa cache, cookie của trình duyệt webite
  • Nếu có thắc mắc về sự kiện hãy liên hệ: (Call): 01223798486