Tích Lũy Sử Dụng

[05.06.2014]
Ngoài hàng loạt các chính sách hỗ trợ các cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được dễ dàng hơn, nhân dịp phiên bản ĐÁNH THỨC MÙA HÈ được ra mắt vào hôm nay Vua Pháp Thuật sẽ công bố một chính sách ưu đãi mới dành cho các cư dân.
 

Với chính sách ưu đãi mới này, ngoài những nhận được các phần thưởng từ các hệ thống ưu đãi khác như trong Vua Pháp Thuật như: Nạp Vcoin nhận thưởng, Nhận điểm thưởng sự kiện khi đổi. Các cư dân khi Sử dụng Tích lũy số lượng Vàng đến mức nhất định còn nhận được các phần quà giá trị.
 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Bắt đầu: 0:00 ngày 06/06/2014
 Kết thúc: 23:59 ngày 19/06/2014

 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


Trong thời gian sự kiện khi cư dân sử dụng Vàng trong Vua Pháp Thuật cho các chức năng như: Mua vật phẩm trên Shop, Nhận ủy thác vàng, Tham gia phụ bản trả vàng hoặc các chức năng hệ thống liên quan đến Vàng. Dựa trên số vàng sử dụng tích lũy được, khi sự kiện kết thúc các cư dân sẽ nhận được quà tặng tương ứng với các mốc quà được thông báo

 

 Lưu ý  


 Tất cả vật phẩm tặng thêm đều được KHÓA
 Các giao dịch Vàng thông qua trao đổi, mua bán, đấu giá của người chơi với nhau sẽ không được tính
 Khi sử dụng vàng xong hệ thống tự động update giá trị mới, nhân vật cần phải load lại game để thấy được cập nhật
 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện, phải tiến hành nhận quà nếu đạt các mốc quy định từ trước.
 Sau thời gian thông báo kết thúc nếu không nhận và bị mất quà sẽ không được giải quyết

 CÁC MỐC SỰ KIỆN

 Từ 15.000 đến 29.999

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận được 400.000 điểm thần tu cho thần khí 5
Rương Tiền (10 triệu) Mở sẽ nhận được 10 triệu ngân phiếu 1
Tinh Không Bảo Hộp Ngẫu nhiên nhận 1 trong 3 loại cánh cao cấp xanh lục 1

 Từ 30.000 đến 59.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận được 400.000 điểm thần tu cho thần khí 5
Rương Tiền (10 triệu) Mở sẽ nhận được 10 triệu ngân phiếu 1
Huyền Không Bảo Hộp Ngẫu nhiên nhận 1 trong 3 loại cánh cao cấp xanh dương 1

 Từ 60.000 đến 104.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận được 400.000 điểm thần tu cho thần khí 10
Rương Tiền (10 triệu) Mở sẽ nhận được 10 triệu ngân phiếu 2
Túi Quà Cánh Xanh Dương Được chọn nhận 1 trong 3 loại cánh cao cấp xanh dương 1
Chìa Khóa Tẩy Luyện Nhận 1 lượng lớn Đá Tẩy Luyện từ 35-1000 để tẩy luyện 1

 Từ 105.000 đến 149.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận được 400.000 điểm thần tu cho thần khí 15
Rương Tiền (10 triệu) Mở sẽ nhận được 10 triệu ngân phiếu 2
Túi Quà Cánh Xanh Dương Được chọn nhận 1 trong 3 loại cánh cao cấp xanh dương 2
Chìa Khóa Tẩy Luyện Nhận 1 lượng lớn Đá Tẩy Luyện từ 35-1000 để tẩy luyện 1
Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp Nhận ngẫu nhiên 1 Mệnh Hồn phẩm chất tím hoặc cam 1

 Từ 150.000 trở lên

 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận được 400.000 điểm thần tu cho thần khí 20
Rương Tiền (10 triệu) Mở sẽ nhận được 10 triệu ngân phiếu 3
Túi Quà Cánh Xanh Dương Được chọn nhận 1 trong 3 loại cánh cao cấp xanh dương 3
Chìa Khóa Tẩy Luyện Nhận 1 lượng lớn Đá Tẩy Luyện từ 35-1000 để tẩy luyện 1
Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp Nhận ngẫu nhiên 1 Mệnh Hồn phẩm chất tím hoặc cam 2

 

HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

 HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

Sau khi kết thúc sự kiện dựa trên tổng số Vàng các bạn sử dụng có thể vào bảng Sự kiện Tích lũy để nhận quà tặng.
 
  • Vào Cách chơi -> Lợi ích -> Sự kiện Tích lũy -> Nhận


Hình ảnh minh họa

 QUY ĐỊNH KHI NHẬN QUÀ

  • Kể từ thời điểm sự kiện kết thúc, cư dân có 72 tiếng để nhận quà. Vật phẩm nhận được là KHÓA
  • Sau thời gian 72 tiếng nếu không nhận và có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc nhận quà, Team sẽ không chịu trách nhiệm xử lý.
  • Quà tặng nhận được chỉ được tính mở mức tích lũy cao nhất.
  • Các trường hợp giao dịch giữa người chơi với người chơi qua mua bán/đấu giá, trao đổi/tặng đều không được tính trong sự kiện Tích lũy.
  • Nếu không thấy bảng quà tặng từ sự kiện Tích Lũy hãy xóa cache, cookie của trình duyệt webite
  • Nếu có thắc mắc về sự kiện hãy liên hệ: Yahoo: sp_alone4u@yahoo.com   Phone (Call): 01223798486