Thông báo về xử lý phát sinh sự kiện nhận Kim Phiếu

[01.02.2015]
Thân chào các cư dân!

Vào hôm nay 01/02/2015, trong quá trình kiểm tra vận hành Vua Pháp Thuật đã phát hiện một số cư dân đã thông qua 2 sự kiện xuất hiện trong game tại NPC Bối Tư và NPC Sứ Giả Sự Kiện nhận một lượng lớn Kim Phiếu, trong khi hai sự kiện này đều chưa được thông báo tại trang chủ Vua Pháp Thuật. Mặc dù theo Quy định của NPH đưa ra nếu có các sự kiện, hoạt động bất thường diễn ra trong game mà chưa có thông báo hay hướng dẫn từ trang chủ phải thông báo ngay cho Vua Pháp Thuật Team.

Hiện nay, Vua Pháp Thuật Team đã, đang tiến hành kiểm tra để xử lý lỗi này và Team cũng chân thành cáo lỗi cùng các cư dân vì đã để các sự kiện này phát sinh. Tuy nhiên, theo quy định đối với các trường hợp đã nhận mà không thông báo sẽ xử lý như sau:

 Nếu đã nhận Kim Phiếu và lượng Kim Phiếu vẫn còn trong Túi sẽ xử lý tuần tự như sau:

 
  • Tiến hành kiểm tra lượng Kim Phiếu tồn tại trong túi đồ nhân vật có đủ với lượng Kim Phiếu đã nhận hay không
  • Nếu đủ sẽ tiến hành thu hồi lượng Kim Phiếu đó
  • Thông báo tại trang chủ Vua Pháp Thuật
 Nếu đã nhận Kim Phiếu và sử dụng lượng Kim Phiếu này sẽ xử lý tuần tự như sau:
 
  • Kiểm tra lượng Kim Phiếu tồn tại trong túi đồ có đủ với lượng Kim Phiếu đã nhận hay không
  • Nếu không đủ sẽ tiến hành thu hồi lượng Kim Phiếu còn lại
  • Tùy theo mức độ sử dụng Kim Phiếu sẽ có thông báo xử lý sau
 Tiến hành cảnh cáo, xử lý vi phạm đối với các trường hợp cố tình sử dụng lượng Kim Phiếu nhận từ lỗi phát sinh kể từ sau 13:00 ngày 01/02/2015

 Lưu ý

 Vua Pháp Thuật Team xin nhắc lại rằng: Khi phát hiện ra lỗi game, hành động đứng đắn nhất là thông báo ngay cho Vua Pháp Thuật Team để chúng tôi liên hệ cùng NSX Funcity khắc phục lỗi chứ không phải là âm thầm lạm dụng lỗi game để đạt được lợi ích cá nhân.
 Khi phát hiện những trường hợp như vậy, Vua Pháp Thuật Team chắc chắn rằng sẽ có hình thức xử lý thật thích đáng, bao gồm cả hình thức khóa tài khoản vĩnh viễn đối với những trường hợp vi phạm nặng.
 Các trường hợp cố ý vi phạm và tái phạm nhiều lần trong các lỗi phát sinh sẽ bị xử lý nặng hơn