Thông báo về việc bảo trì kênh nạp qua SMS

[20.03.2018]
Thân chào các cư dân!

Bắt đầu từ 14:00 ngày 21.03.2018 toàn bộ Kênh nạp qua SMS 9029 của Vua Pháp Thuật sẽ được tiến hành bảo trì để đối tác cung cấp dịch vụ thực hiện kế hoạch nâng cấp hệ thống.

Như vậy, sau 14:00 ngày 21.03.2018 các thao tác thực hiện Nạp qua SMS trên Vua Pháp Thuật sẽ tạm ngừng hoạt động và các cư dân sẽ không thể Nạp theo cú pháp này nữa. Khi quá trình nâng cấp hoàn tất team Vua Pháp Thuật.

 
Vua Pháp Thuật Team