Thông báo về trường hợp bang hội vi phạm tại Song Mã

[23.12.2014]
Chào các cư dân!

Như Vua Pháp Thuật Team đã thông báo trong thông tin Cảnh báo và hình thức xử lý trường hợp sử dụng lỗi online tham gia Bang Hội Chiến được công bố vào ngày 15/12/2014 với các quy định cũng như thông tin đầy đủ về hình thức xử lý trong việc gây ảnh hưởng đến tiến trình diễn ra sự kiện này. Tuy nhiên, dù đã có thông báo từ sớm nhưng một số bang hội vẫn cố ý sử dụng lỗi khi tham gia sự kiện này.

Tại Song Mã trong sự kiện Bang Hội Chiến diễn ra vào ngày 19/12/2014 bang hội ๖ۣۜVIP (Số bang hội: 13) đã cố ý vi phạm quy định đã được Vua Pháp Thuật Team tiến hành thông báo trên mọi kênh của game như: Trang chủ, Diễn đàn, Fanpage và hệ thống của game Vua Pháp Thuật. Như vậy, theo quy định:

 Hình thức xử lý

 • Thời gian giải tán bang hội: thực hiện vào đợt bảo trì định kỳ 25/12/2014
 • Bang chủ bang hội  ๖ۣۜTô ๖ۣۜĐắc ๖ۣۜKỷ : khóa tài khoản 7 ngày từ 25/12 - 9:00 ngày31/12/2014
 • Bang hội đã giải tán sẽ không tiến hành phục hồi
 • Không giải quyết các phản hồi, khiếu nại sau khi bang đã tiến hành giải tán

 Gửi yêu cầu phản hồi

 • Nếu có ý kiến, khiếu nại nào liên quan đến việc giải tán bang hội hãy gửi yêu cầu tại http://hotro.goplay.vn
 • Chỉ tiếp nhận yêu cầu phản hồi từ Bang chủ và các Quan chức trong bang
 • Thời gian tiếp nhận: từ hôm nay đến 17:00 ngày 24/12/2014
 • Nếu Team không nhận được bất kỳ phản hồi nào xem như bang chủ đã chấp nhận hình thức xử lý theo quy định
 • Chọn loại yêu cầu: Các vấn đề khác
 • Tiều đề yêu cầu: Phản hồi về bang hội chiến๖ۣۜVIP (Số bang hội: 13)
 • Mô tả và nêu chi tiết phản hồi

Một lần nữa Vua Pháp Thuật Team thông báo đến các cư dân tố cáo bang hội sử dụng lỗi trong Bang Hội Chiến đó là:

 • Vui lòng gửi yêu cầu tố cáo tại trang hỗ trợ http://hotro.goplay.vn
 • Việc gửi yêu cầu tại hỗ trợ để tránh các xung đột hoặc rắc rối xảy ra trong quá trình các bạn tham gia game
 • Vua Pháp Thuật chỉ tiếp nhận thông tin tại trang hỗ trợ http://hotro.goplay.vn
 • Đối với các cư dân tố cáo không đúng sự thật sẽ bị khóa tài khoản từ 15 ngày đến 1 tháng

Hiện tại, để việc kiểm tra và thời gian xử lý được rút ngắn, dễ dàng hơn Vua Pháp Thuật Team sẽ bổ sung một số quy định mới về hình ảnh cũng như quy định về cung cấp thông tin tố cáo. Cư dân xem bằng cách:


Vua Pháp Thuật Team