Thông báo về thu hồi và xử lý phát sinh sự kiện nhận Kim Phiếu

[03.02.2015]
Thân chào các cư dân!

Vào 01/02/2015 vừa qua trong quá trình kiểm tra vận hành Vua Pháp Thuật đã phát hiện một số cư dân đã thông qua 2 sự kiện xuất hiện phát sinh trong game tại NPC Bối Tư và NPC Sứ Giả Sự Kiện nhận một lượng lớn Kim Phiếu, trong khi hai sự kiện này đều chưa được thông báo tại diễn đàn, fanpage hay trang chủ Vua Pháp Thuật. Mặc dù theo Quy định của NPH đưa ra nếu có các sự kiện, hoạt động bất thường diễn ra trong game mà chưa có thông báo hay hướng dẫn từ trang chủ phải thông báo ngay cho Vua Pháp Thuật Team.

Hiện nay, Vua Pháp Thuật Team đã khắc phục lỗi này và sẽ tiến hành xử lý thu hồi lượng vật phẩm hoặc Kim Phiếu do lỗi phát sinh bắt đầu vào ngày mai 04/01/2015 theo các mức xử lý và trường hợp xử lý như đã thông báo vào ngày 01/02/2015

 THỜI GIAN THU HỒI

 Thời gian thu hồi: 9:00 - 11:3014:30 - 17:30
 Hình thức thu hồi từ Túi đồ nhân vật

  • Hình thức 1: Thu hồi Hoàng Kim Lễ (Nhỏ) và Hoàng Kim Lễ
  • Hình thức 2: Thu hồi Kim Phiếu
 Thời gian thu hồi tại các server như sau

- Thời gian thu hồi lần 1


  • Ngọc Lâm: 04/02/2015
  • Cửu Long: 05/02/2015 và 9:30 - 11:30 06/02/2015
  • Song Mã: 06/02/2015
  • Xuất Vân: 09/02/2015

- Thời gian thu hồi lần 2

Dành cho các trường hợp không online trong thời gian thu hồi lần 1
Khi online nhân vật phải gọi đến số 01223798486 để Vua Pháp Thuật Team thu hồi


  • Ngọc Lâm: 06/02/2015
  • Cửu Long: 09/02/2015
  • Song Mã: 10/02/2015
  • Xuất Vân: 11/02/2015
 Xử lý vi phạm

- Sau thời gian thu hồi lần 2 nếu nhân vật không liên hệ để thu hồi sẽ Block (Khóa) nhân vật cho đến khi xử lý xong
- Các trường hợp sử dụng Kim phiếu sau 13:00 ngày 01/02/2015 sẽ Block (Khóa) nhân vật có thời hạn cho đến khi có thông báo mở khóa
- Đối với trường hợp đã sử dụng Kim Phiếu sẽ được thông báo xử lý sau


 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Vua Pháp Thuật Team chân thành cáo lỗi cùng các cư dân vì đã để các sự kiện này phát sinh. Tuy nhiên, Team xin nhắc lại rằng: khi phát hiện ra lỗi game hoặc sự kiện bất thường, hành động đứng đắn nhất là thông báo ngay cho Vua Pháp Thuật Team để chúng tôi liên hệ cùng NSX Funcity khắc phục lỗi chứ không phải là âm thầm lạm dụng lỗi game hoặc sự kiện để đạt được lợi ích cá nhân.
 Khi phát hiện những trường hợp như vậy, Vua Pháp Thuật Team chắc chắn rằng sẽ có hình thức xử lý thật thích đáng, bao gồm cả hình thức khóa tài khoản vĩnh viễn đối với những trường hợp vi phạm nặng.
 Các trường hợp cố ý vi phạm và tái phạm nhiều lần trong các lỗi phát sinh sẽ bị xử lý nặng hơn