Thông báo về sự kiện Đổi Dỏm Lấy Xịn tại Song Mã và Xuất Vân

[10.11.2014]
Chào các cư dân!

Mặc dù, quá trình trao đổi của sự kiện Đổi Dỏm Lấy Xịn - Đổi Trang B tại hai server Song Mã và Xuất Vân đã khép lại vào ngày 28/10/2014. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trao đổi cuối cùng vào ngày 29/10/2014 do một số vấn đề về kỹ thuật nên việc thực hiện trao đổi lần cuối dành cho các trường hợp không online hoặc đặt vật phẩm không đúng quy định trong thời gian thông báo đã không thể diễn ra như dự kiến.


 

Hiện tại, các vấn đề về kỹ thuật này đã được khắc phục nên vào hôm nay (10/11/2014), Vua Pháp Thuật Team gửi thông báo đến tất cả các bạn tham gia sự kiện Đổi Dỏm Lấy Xịn - Đổi Trang Bị, các cư dân thuộc trường hợp đặt vật phẩm không đúng quy định và offline trong thời gian trao đổi được công bố trước đó. Vào 

9:00 - 11:30 và 14:30 - 16:30
Ngày 11/11/2014

Vua Pháp Thuật Team sẽ tiến hành trao đổi trang bị lần cuối cho các cư dân tại hai server Song Mã và Xuất Vân trong sự kiện lần này. Vì vậy, trong thời gian được thông báo các cư dân cần online và đặt vật phẩm, trang bị theo đúng quy định sự kiện đã yêu cầu để tránh tình trạng không thể tiến hành trao đổi nhé

Danh sách sự kiện Đổi Dỏm Lấy Xịn - Đổi Trang Bị các cư dân theo dõi bằng cách