Thông báo về sự cố không thể đăng nhập Vua Pháp Thuật

[06.09.2017]
Thân chào các cư dân!

Trong những qua do một số phát sinh kỹ thuật nghiêm trọng tại trung tâm IDC nên toàn bộ các hệ thống của Vua Pháp Thuật đều không thể hoạt động được
 
Đội ngũ kỹ thuật của Vua Pháp Thuật đã và đang phối hợp cùng đối tác IDC để tiến hành khắc phục. Ngay khi hoàn tất Team sẽ thông báo đến tất cả cư dân để các bạn có thể trở lại tiếp tục tham gia thám hiểm.
 
Chân thành cáo lỗi cùng các cư dân vì đã gián đoạn cuộc thám hiểm thế giới Vô Ưu của các bạn trong thời gian dài này.

Vua Pháp Thuật Team