Thông báo về kênh Hỗ trợ của Vua Pháp Thuật

[27.10.2017]
Thân chào các cư dân!

Với sự cố từ dịch vụ Go trong thời gian vừa qua, sau khi hoạt động trở lại, Vua Pháp Thuật Team tạm thời tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của người chơi ở email hotro.vuaphapthuat@go.vn

Tuy nhiên, hiện tại, để phục việc hỗ trợ người chơi được tốt hơn, trang hỗ trợ đã hoạt động trở lại. Vì vậy,

1. Trang http://hotro.goplay.vn (mục game Vua Pháp Thuật) sẽ tiếp nhận yêu cầu bắt đầu từ sau thông báo này của ngày 27/10/2017
2. Những yêu cầu hỗ trợ gửi về email hotro.vuaphapthuat@go.vn sau thông báo này sẽ không được xử lý.
3. Các vấn đề yêu cầu hỗ trợ về vấn đề xác thực tài khoản GO ID vẫn tiếp nhận qua hình thức email về hotro.vuaphapthua@go.vn (theo hướng dẫn tại đây) để được xử lý
4. Những yêu cầu hỗ trợ pass kho đã gửi ở email hotro.vuaphapthuat@go.vn, các bạn vui lòng gửi lại về trang hotro.goplay.vn (mục game Vua Pháp Thuật)
5. Những yêu cầu đã gửi về email hotro.vuaphapthua@go.vn, các bạn vui lòng chờ phản hồi ở email và không gửi lại tại trang hotro.goplay.vn (mục game Vua Pháp Thuật)

 
Vua Pháp Thuật Team