Thông báo về hỗ trợ tài khoản liên kết Facebook và VTCID

[04.05.2017]
Thân chào các cư dân

Vừa qua, bộ phận hỗ trợ của Vua Pháp Thuật đã tiếp nhận một số yêu cầu về trường hợp không đăng nhập được vào game Vua Pháp Thuật bằng tài khoản liên kết giữa Facebook và VTCID. Để hỗ trợ cho các trường hợp này Team đã yêu cầu các cư dân bị sự cố gửi thông tin tại trang hỗ trợ GoPlay.

Sau khi tiếp nhận và kiểm tra, hiện tại các tài khoản đã gửi thông tin được liệt kê trong danh sách bên dưới sẽ được Team Vua Pháp Thuật hỗ trợ.


STT Tài khoản gửi yêu cầu (GOID) Tài khoản cần hỗ trợ
1 dkervin0... indigoblue050...
2 phanhoan16... phatphapvo...
3 huunhan_9... vtcid61210132...
4 quyen153... quyenbmt1530...
5 huunhan_19... meonu9...

Kể từ thông báo này đến 11:00 ngày 06.05.2017 các bạn vui lòng thực hiện như sau:

 Sử dụng tài khoản đã gửi yêu cầu về tài khoản cần hỗ trợ trước đó để đăng nhập hỗ trợ
 Đăng nhập trang hỗ trợ GoPlay: http://hotro.goplay.vn
 Sau khi đăng nhập chọn Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ
 Tại đây các bạn chọn dịch vụ, điền thông tin như sau:

- Chọn dịch vụ: Vua Pháp Thuật
- Chọn loại yêu cầu: Các vấn đề khác
- Tài khoản cần hỗ trợ: điền tên tài khoản VTCID cần hỗ trợ
- Họ và tên: cung cấp họ và tên thật
- Số điện thoại: cung cấp số điện thoại có thể liên hệ được
- Nội dung yêu cầu: Hỗ trợ về tài khoản liên kết giữa Facebook và VTCID

Các bạn có tên trong danh sách cần lưu ý:

- Cần liên hệ hỗ trợ trong thời gian được yêu cầu
- Cung cấp và thực hiện theo các chỉ dẫn tại hỗ trợ phản hồi khi bạn gửi yêu cầu

 

Vua Pháp Thuật Team