Thông báo về điều chỉnh bảo mật tài khoản GO

[21.12.2018]
Thân chào các cư dân!

Ngày 21/12/2018, Hệ thống GoPlay đã tiến hành cập nhật một số thay đổi về bảo mật tài khoản nhằm mục đích tạo sự thuận lợi cho khách hàng trong quá trình sử dụng tài khoản cũng như bảo mật tài khoản tốt hơn.

Vua Pháp Thuật Team thông tin tới các cư dân Đại Lục Vô Ưu một số thay đổi chính như sau:

- 1 số điện thoại có thể đăng ký bảo mật cho tối đa cùng lúc 5 tài khoản (trước đây 1 SĐT chỉ đăng ký bảo mật cho 1 tài khoản).
- Thay đổi các cú pháp soạn tin nhắn phù hợp hệ thống bảo mật mới
- Thay đổi giao diện trang tài khoản.

Các bạn có thể xem chi tiết các cú pháp liên quan tới bảo mật tài khoản tại trang http://goplay.vn. Vua Pháp Thuật Team sẽ liệt kê 1 số cú pháp chính để các bạn có thể có cái nhìn tổng quát nhất và để các bạn có thể bảo mật tài khoản tốt hơn.

1. Kiểm tra số điện thoại đã xác thực bảo mật cho những tài khoản nào
 
Soạn GO gửi 8100 (1500/sms)

* Tin nhắn phản hồi sẽ hiển thị các tên tài khoản và mã tài khoản tương ứng có liên kết với số điện thoại.

2. Xác thực số điện thoại đăng ký cho tài khoản

 
Soạn GO < Mã tài khoản >  gửi 8100 (1500/sms)

* Ví dụ: Soạn GO 12925xxx gửi 8100
* Mã tài khoản có thể xem tại “Xác thực số điện thoại” sau khi đã đăng nhập tài khoản.

3. Lấy mật khẩu cấp 2 (MKC2)

 
Soạn GO MKC2 < Mã tài khoản >  gửi 8100 (1500/sms)

* MKC2 được sử dụng để đổi mật khẩu cấp 1 (hay còn gọi là mật khẩu đăng nhập tài khoản), hủy Số điện thoại đăng ký, thay đổi các thông tin khác của tài khoản như email, Số CMT, Họ và tên, …

4. Xóa mật khẩu cấp 2 (MKC2)

 
Soạn GO XOA < MKC2 >  gửi 8100 (1500/sms)

* của tài khoản cần xóa số điện thoại bảo mật.
*Chỉ xóa số điện thoại bảo mật của tài khoản theo mã tài khoản bạn nhập vào, không xóa các thông tin khác (như CMND, ….).

5. Đổi mật khẩu (MKC1, mật khẩu đăng nhập)

Vào trang http://goplay.vn, chọn “Đổi mật khẩu”, sau đó điền mật khẩu mới và điền mật khẩu cấp 2 (MKC2) rồi click chọn “Thay đổi”.

6. Trường hợp quên mật khẩu

 
Soạn GO MK < MKC2 > Gửi 8100 (1500/sms) – đối với trường hợp nhớ MKC2

*Nếu quên mật khẩu cấp 2 thì thực hiện cú pháp để lấy MKC2 trước
*Nếu quên
thì soạn tin nhắn kiểm tra số điện thoại bảo mật liên kết với tài khoản nào
*Nếu quên luôn cả số điện thoại bảo mật của tài khoản hoặc số điện thoại bảo mật bị mất thì vui lòng gửi thông tin qua email hotro@go.vn. Ban Quản Trị GoPlay sẽ hỗ trợ kiểm tra và xử lý.

Lưu ý chung: sau khi đăng nhập tài khoản thành công thì mã tài khoản hiển thị trong các cú pháp hướng dẫn đều là mã tài khoản của tài khoản đăng nhập, các bạn có thể copy ngay để sử dụng.

 
 
Vua Pháp Thuật Team