[Thiên Mã] Kết quả Bang Hội Đoàn Kết

[14.02.2014]
Chào các cư dân!

Gia tộc hùng mạnh, sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể thành viên sẽ mang lại một sức mạnh to lớn có thể chống lại các cuộc chiến gay gắt luôn bùng nổ bất ngờ của các thế lực. Bước tiến khẳng định sức mạnh, phát triển uy thế này chính là việc thành lập Bang hội để từ đây quy tụ anh hùng cùng chí hướng từ bốn phương mở mang bờ cõi, hùng bá nhất phương. 
 

Với sức mạnh tuyệt đối, một bang hội hùng mạnh sẽ đem lại những ưu thế cực kỳ hấp dẫn cho các thành viên trên hành trình phiêu lưu khám phá các bí mật kỳ bí của Vô Ưu đại lục. Vùng đất Thiên Mã được mở cửa vào ngày 23/01 và đến nay đã chứng kiến nhiều bang hội hùng mạnh ra đời. 

DANH SÁCH BANG HỘI

Tên bang hội Đại sảnh Học viện Kho Nhà Dân 1 Nhà Dân 2
♥ Money 2 1 1 2 2
ĐịnhMệnh™ 2 1 1 2 2

CHÚ Ý VỀ TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ 

Trong sự kiện lần này phần thưởng sẽ như sau

 Bang ♥ Money sẽ nhận Giải Đệ Nhất
 Bang ĐịnhMệnh™ theo tiếp nhận Bang hội bị lỗi, từ ngày 14/02 - hết ngày 15/02/2014 bang chủ cần cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu tại topic mà bang đã lập ra tại diễn đàn để Vua Pháp Thuật Team tiến hành kiểm tra. Nếu
  • Đó là lỗi phát sinh team sẽ trao quà cho bang hội là Giải Đệ Nhất cùng giải với Bang ♥ Money
  • Nếu đó không phải là lỗi hoặc không gửi phản hồi như yêu cầu sẽ trao Giải khuyến khích cho bang

QUÀ TẶNG SỰ KIỆN

Gỉải Đệ Nhất - 01 Giải

 Phần thưởng cho bang hội 

- Kinh nghiệm bang: 2.000.000

 Phần thưởng cho bang chủ


   Tên phần thưởng  Mô tả  Số lượng
 Huy Chương Lời Chúc Nữ Thần  Tăng điểm may mắn khi sử dụng trong 30 ngày 1
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (15 ngày)  Dịch chuyển tức thời cá nhân hoặc nhóm đến địa điểm muốn đến 1
 Phi Thuyền Ngân Hà (30 ngày)  Dùng bay lượn khám phá thế giới Vô Ưu, tăng 30% HP và 40 tốc độ 1
 Dược Thủy Sức Sống  Phục hồi điểm sức sống cho nhân vật 2
 Chìa Khóa Tinh Quang  Mở sẽ nhận được lượng lớn Thăng Tinh Thạch 2
 Sách Tăng 3 lần EXP (3 giờ)  Sử dụng sẽ tăng gấp 3 lần Exp trong 3 giờ 3
 Loa  Vật phẩm đặc biệt sử dụng chat trên kênh thế giới  20
 Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp  Sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 lượng lớn điểm thần tu 2
 Nội Đơn Tinh Thụ  Tăng 0.11 hệ số phẩm chất của pet 2

 Phần thưởng cho 30 thành viên

Sau khi sự kiện kết thúc bang chủ sẽ đăng ký thông tin 30 thành viên nhận quà từ sự kiện. Mỗi thành viên sẽ nhận các quà tặng như sau:
 
   Tên phần thưởng  Mô tả  Số lượng
 Dược Thủy Sức Sống  Phục hồi điểm sức sống cho nhân vật 1
 Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp  Sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 lượng lớn điểm thần tu  2
 Chìa Khóa Tinh Quang  Ngẫu nhiên nhận được lượng lớn thăng tinh thạch từ 50-5000  1

Gỉai Khuyến Khích - 01 Giải
 
 Phần thưởng cho bang hội

- Kinh nghiệm bang: 1.000.000

 Phần thưởng cho bang chủ


   Tên phần thưởng  Mô tả  Số lượng
 Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp  Sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 lượng lớn điểm thần tu 2
 Nội Đơn Long Tâm  Tăng 0.1 hệ số phẩm chất của pet  2
 Sách Tăng 3 lần EXP (3 giờ)  Sử dụng sẽ tăng gấp 3 lần Exp trong 3 giờ  1
 Chìa Khóa Tinh Quang  Ngẫu nhiên nhận được lượng lớn thăng tinh thạch từ 50-5000  1

 Phần thưởng cho 15 thành viên

Sau khi sự kiện kết thúc bang chủ sẽ đăng ký thông tin 15 thành viên nhận quà từ sự kiện. Mỗi thành viên sẽ nhận các quà tặng như sau:
 
   Tên phần thưởng  Mô tả  Số lượng
 Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp  Sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 lượng lớn điểm thần tu 1
 Sách Tăng 3 lần EXP (1 giờ)  Sử dụng sẽ tăng gấp 3 lần Exp trong 1 giờ  1
 Chìa Khóa Tinh Quang  Ngẫu nhiên nhận được lượng lớn thăng tinh thạch từ 50-5000  1

 

 Lưu ý   


 Quà tặng của sự kiện đều là vật phẩm KHÓA
 Từ ngày 14/02 - 16/02, bang chủ Bang 
♥ Money phải cung cấp danh sách các thành viên nhận thưởng tại đây
 Quà tặng sẽ được trao vào ngày 17/02 và 18/02/2014 từ 9:00 - 11:30 và 14:00 - 16:30
 Quà tặng sẽ được trao theo cả 2 hình thức online và offline (Click xem cách nhận offline tại đây)
 Cư dân xem thông tin chi tiết về sự kiện và phần thưởng Bang Hội Đoàn Kết tại đây...