Tạm ngưng tiếp nhận hỗ trợ thay đổi thông tin tài khoản GOID

[02.10.2018]
Thân chào các cư dân!

Để hoàn thiện hệ thống bảo mật dành cho tài khoản GOID và nhằm tạo thuận lợi trong quá trình sử dụng tài khoản bắt đầu từ thời điểm có thông báo này (02.10.2018) Vua Pháp Thuật sẽ ngưng tiếp nhận  các yêu cầu về "Thay đổi thông tin tài khoản"

Để bảo vệ tài khoản của mình, các cư dân cần chú ý bổ sung các thông tin đăng ký bảo mật của tài khoản đang được để trống tại trang thông tin tài khoản GOID

Thời gian cập nhật hệ thống GOID và các nội dung liên quan khác sẽ được Vua Pháp Thuật Team thông báo cụ thể đến các cư dân sau.

 
Vua Pháp Thuật Team