Sức Mạnh Thần Thánh

[11.06.2018]
Là sự kiện rất hiếm khi được mở, thế nhưng dù ở bất kỳ thời điểm nào thì khi được bắt đầu sự kiện này đều thu hút sự quan tâm của toàn thể cư dân Vua Pháp Thuật. Để các cư dân trở nên mạnh mẽ hơn và không hề e sợ bất kỳ một trận khiêu chiến nào, trong tuần này tộc trưởng Bối Tư và 6 vị tộc trưởng đã quyết định sẽ đấu giá 2 pet thần thú cam cực xịn để các cư dân có thể gia tăng sức mạnh chuẩn bị đương đầu với những trận chiến sắp tới
 
 NHÂN VẬT & THỜI GIAN

 Nhân vật đấu giá: NữThuậtSĩ
 Ngày đấu giá: 14.06 và 15.06.2018

 Địa điểm đấu giá: tất cả các server Vua Pháp Thuật

 BẢO VẬT ĐẤU GIÁ

 11:00 - 11:30 ngày 14.06.2018
 
  Tên vật phẩm   Giá khởi điểm     Số lượng     Thời gian đấu  
 Túi Quà Dứa Mật Cam           4999 Vàng 1 33 giờ
 
 9:00 - 9:30 ngày 15.06.2018
 
  Tên vật phẩm  Giá khởi điểm       Số lượng     Thời gian đấu   
 Túi Quà Hắc Nhân Mã Cam  8888 Vàng 1 35 giờ
 
 
 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

Thông tin về các túi quà

  • Túi Quà Dứa Mật Cam: mở sẽ nhận 1 pet Dứa Mật cam 2.3 chưa khóa
  • Túi Quà Hắc Nhân Mã Cam: mở sẽ nhận 1 pet Hắc Nhân Mã cam 2.3 khóa
 Thời gian bắt đầu thiết lập tại các server sẽ khác nhau
 Túi Quà khi đấu giá sẽ Không Khóa, khi mở sẽ nhận quà KHÓA

 Các Túi Quà có thời hạn sử dụng:
  • Khi nhận nếu Túi đồ nhân vật đầy sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời
  • Túi Đồ nhân vật phải luôn có nhiều hơn 2 ô trống so với quà tặng nếu không vật phẩm sẽ bị mất

 
 

HƯỚNG DẪN ĐẤU GIÁ

 BƯỚC 1
 
Đăng nhập Vua Pháp Thuật vào Kênh 8 và đến Đông Huyền Thành gặp NPC Quản Lý Đấu Giá (Tọa độ: 351,126)


 BƯỚC 2
 
Đối thoại với Quản Lý Đấu Giá chọn mục Vật phẩm và click vào Tên là Túi Quà Đại Triển Cơ Đồ sau đó tiến hành dò tìm


Hình ảnh minh họa

 
 BƯỚC 3

Chọn vật phẩm cần đấu giá và đúng nhân vật muốn đấu là NữThuậtSĩ sau đó tại ô tiền có thể nhập vào số lượng tiền muốn đấu giá cho vật phẩm.  (Giá tiền đấu phải cao hơn Giá đấu) rồi chọn Đấu Giá


Hình ảnh minh họa


 Lưu ý   


 Đơn vị tiền tệ tiến hành Đấu Giá là Vàng
 Tại thời điểm Đấu Giá thì Vàng sẽ bị trừ trực tiếp từ Túi đồ của nhân vật. Vì vậy nhân vật cần chuẩn bị đủ tiền khi đấu giá
 Nếu còn thời gian đấu giá mà có người ra giá cao hơn thì Tiền của người ra giá thấp hơn sẽ được trả lại tại Thùng Thư.
 Thùng Thư có thể chứa thư số lượng có hạn, nếu vượt mức sẽ mất thư. Các cư dân cần lưu ý