Sức Mạnh Thần Thánh

Là sự kiện rất hiếm khi được mở, thế nhưng dù ở bất kỳ thời điểm nào thì khi được bắt đầu sự kiện này đều thu hút sự quan tâm của toàn thể cư dân Vua Pháp Thuật. Để các cư dân trở nên mạnh mẽ hơn và không hề e sợ bất kỳ một trận khiêu chiến nào trong hành trình Vô Ưu Viễn Chinh, Tộc trưởng Bối Tư và 6 vị tộc trưởng đã quyết định đưa các bảo vật có quyền năng mạnh nhất đến tay các tộc nhân để đề cao sức mạnh mọi người hoàn thành nhiệm vụ khám phá bí mật về nguồn gốc và mưu đồ của ác ma
 
 NHÂN VẬT & THỜI GIAN