Sức Mạnh Thần Thánh

[20.03.2015]
Là sự kiện rất hiếm khi được mở, thế nhưng dù ở bất kỳ thời điểm nào thì khi được bắt đầu sự kiện này đều thu hút sự quan tâm của toàn thể cư dân Vua Pháp Thuật. Bởi khi sở hữu được các vật phẩm có được từ sự kiện này các cư dân Vô Ưu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và không hề e sợ bất kỳ một trận khiêu chiến trên con đường chinh phục ngôi vương Vua Pháp Thuật huyền thoại.

Tuy nhiên, trong tuần này sẽ có một điều đặc biệt đó là các cư dân Vô Ưu sẽ là người quyết định các vật phẩm có Quyền Năng & Sức Mạnh Thần Thánh xuất hiện tại bảng Đấu Giá của chính server mình.

 
 CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH CỦA SỰ KIỆN

 Thời gian bình chọn vật phẩm đấu giá: 9:00 ngày 23/05 đến hết ngày 25/03/2015
 Thời gian công bố kết quả: 9:00 ngày 26/03/2015
 Thời gian đấu giá vật phẩm được bình chọn: 18:00 - 18:30 ngày 27/03/2015
 Thời gian đấu giá vật phẩm: 48 giờ


 CÁC CƯ DÂN THAM GIA BÌNH CHỌN BẰNG CÁCH

Được mở vào 9:00 ngày 23/03

 CÁC BẢO VẬT BÌNH CHỌN ĐẤU GIÁ
 

STT   Tên vật phẩm Mô tả
1  Túi Quà Cánh Tím  Mở sẽ được chọn 1 trong 3 cánh cao cấp phẩm chất tím
2  Yếu Quyết Ma Thú Đặc Cấp Hệ Long  Pet hệ rồng cao cấp sẽ học được 1 trong 2 kỹ năng đặc biệt
3  Túi Quà Nhím Xanh Tím  Mở sẽ nhận được 1 pet Nhím Xanh phẩm chất tím 1.9
4  Túi Quà Thần Khí Kinh Điển  Mở sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 thần khí chính vòng 5 - 7

** Một số lưu ý cần biết

- Yếu Quyết Ma Thú Đặc Cấp Hệ Long khi sử dụng sẽ ngẫu nhiên học được

  • Phong Thần Bạo Nộ
  • Cuồng Phong Thuật
- Túi Quà Cánh Tím được chọn 1 trong 3 cánh phẩm chất tím gồm
  • Cánh Ác Ma
  • Cánh Bích Không
  • Cánh Thiên Sứ
- Túi Quà Nhím Xanh sẽ nhận 1 pet Nhím Xanh 1.9 kỹ năng ngẫu nhiên

 NỘI DUNG & QUY TẮC BÌNH CHỌN

 Trong thời gian bình chọn các cư dân tham gia chọn vật phẩm Đấu Giá tại server của mình
 Vật phẩm có số bình chọn cao nhất theo server sẽ được Đấu Giá vào 27/03

 Tài khoản tham gia bình chọn phải là duy nhất (1 tài khoản chỉ được bình chọn 1 lần)
 Tài khoản bình chọn nhiều lần BTC chỉ tính lượt bình chọn đầu tiên của tài khoản đó
 Ví dụ:

- Server Ngọc Lâm bình chọn Túi Quà Cánh Tím cao nhất thì sẽ Đấu Giá Túi Quà Cánh Tím
- Server Cửu Long bình chọn Túi Quà Nhím Xanh cao nhất thì sẽ Đấu Giá là Túi Quà Nhím Xanh