Sao Lấp Lánh

Những tinh tú trên bầu trời đại diện cho những sinh mệnh, tinh tú nào càng lấp lánh thì sinh mệnh đó càng may mắn, càng hạnh phúc. Tương truyền rằng, khi 12 cung hoàng đạo xoay chuyển hết một chu kỳ sẽ là thời điểm các vì sao đồng loạt lóe sáng, nếu lợi dụng lúc này hấp thu sức mạnh của càn khôn, thiên địa, sức mạnh bản thân sẽ tăng vượt bậc, con người sẽ may mắn trong thời gian rất dài.

Với mong muốn các cư dân Vô Ưu đều được những tinh tú ban đầy sức mạnh và sự may mắn, trong tuần này tại Shop Vũ Trụ của Vua Pháp Thuật trong dịp này hàng loạt nhóm vật phẩm, bảo vật quý giá sẽ được bày bán với giá vô cùng ưu đãi.

 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: từ 18:00 ngày 22.02.2017
 Thời gian kết thúc: vào 23:00 ngày 03.03.2017
 Địa điểm: tất cả server Vua Pháp Thuật

 CÁC NHÓM BẢO VẬT

 Nhóm vật phẩm 1
 
  Tên vật phẩm   Giá gốc     Tổng giá gốc     Giá bán mới  
 4 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp (Không Khóa) 2.384 2.980 2.147
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp (Không Khóa)  596
 
 Nhóm vật phẩm 2
 
  Tên vật phẩm   Giá gốc     Tổng giá gốc     Giá bán mới  
 6 Tinh Hồn Linh Giáp (Không Khóa)  1.608 2.144 1.609
 2 Tinh Hồn Linh Giáp (Không Khóa) 536
 
 Nhóm vật phẩm 3
 
  Tên vật phẩm   Giá gốc     Tổng giá gốc     Giá bán mới  
 4 Nội Đơn Chúc Phúc (Khóa)          2.752 4.040 2.753
 Phẩm Chất Hồi Đơn (Khóa)  1.288
 
 Nhóm vật phẩm 4
 
  Tên vật phẩm   Giá gốc     Tổng giá gốc     Giá bán mới  
 5 Sách Huấn Luyện Truyền Nhân (Khóa) 4.440 6.240 3.998
 Bụi Vô Hạn (180) (Khóa)   900
 Túi Quà Hỗn Độn Ma Tinh (60) (Khóa) 900
 
** Thông tin về túi quà

- Túi Quà Hỗn Độn Ma Tinh (60): mở sẽ nhận 60 Hỗn Độn Ma Tinh
- Bụi Vô Hạn (180): mở sẽ nhận 180 Bụi Vô Hạn

 
 Nhóm vật phẩm 5
 
  Tên vật phẩm   Giá gốc     Tổng giá gốc     Giá bán mới  
 11 Túi Quà Lạc Lạc (Khóa)       16.368 18.746 8.513
 3 Nội Đơn Tử Cầm (Khóa)   2.250
 1 Nội Đơn Tinh Linh (Khóa) 128
 
** Thông tin về túi quà

- Túi Quà Lạc Lạc: mở sẽ nhận 1 thần thú Chiến Dương 1.5 và có cơ hội nhận Sừng Thiếc