Sao Lấp Lánh

Những tinh tú trên bầu trời đại diện cho những sinh mệnh, tinh tú nào càng lấp lánh thì sinh mệnh đó càng may mắn, càng hạnh phúc. Tương truyền rằng, khi 12 cung hoàng đạo xoay chuyển hết một chu kỳ sẽ là thời điểm các vì sao đồng loạt lóe sáng, nếu lợi dụng lúc này hấp thu sức mạnh của càn khôn, thiên địa, sức mạnh bản thân sẽ tăng vượt bậc, con người sẽ may mắn trong thời gian rất dài.

Với mong muốn các cư dân Vô Ưu đều được những tinh tú ban đầy sức mạnh và sự may mắn, trong tuần này tại Shop Vũ Trụ của Vua Pháp Thuật trong dịp này hàng loạt nhóm vật phẩm, bảo vật quý giá sẽ được bày bán với giá vô cùng ưu đãi.

 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: từ 18:00 ngày 24.05.2016
 Thời gian kết thúc: vào 23:00 ngày 29.05.2016
 Địa điểm: tất cả server Vua Pháp Thuật

 CÁC NHÓM BẢO VẬT

 Nhóm vật phẩm 1
 
  Tên vật phẩm   Giá gốc     Tổng giá gốc     Giá bán mới  
 Túi Quà Cực Đại Hoàng Tử Thiên Sứ      15.456 17.144 6.183
 Túi Quà Thú Ảo Hóa Cam 1.688

** Túi Quà Cực Đại Hoàng Tử Thiên Sứ khi mở sẽ nhận

- Nhận 12 Hoàng Tử Thiên Sứ 1.5
- 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Sử dụng tại tính năng Dung Hợp Cao Cấp sẽ được 1 pet tím

 
 Nhóm vật phẩm 2
 
  Tên vật phẩm   Giá gốc     Tổng giá gốc     Giá bán mới  
 6 Mảnh Vỡ Linh Giáp  1.128 2.399 1.321
 4 Tinh Hồn Linh Giáp 1.072
 Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp                 199
 
 Nhóm vật phẩm 3
 
  Tên vật phẩm   Giá gốc     Tổng giá gốc     Giá bán mới  
 Sách Mở Rộng Túi Đồ        248 1.385 971
 Sách Mở Rộng Kho 248
 Túi Tiện Dụng 30 Ô - Vĩnh viễn 888
 Chìa Khóa Công Thức Nấu Ăn Sơ Cấp ---
 
 Nhóm vật phẩm 4
 
  Tên vật phẩm   Giá gốc     Tổng giá gốc     Giá bán mới  
 10 Tinh Hoa Tự Nhiên 1.880 3.151 1.882
 Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp             199
 4 Bùa Cầu Nguyện 1.072

 Nhóm vật phẩm 5
 
  Tên vật phẩm   Giá gốc     Tổng giá gốc     Giá bán mới