Sao Lấp Lánh

Những tinh tú trên bầu trời đại diện cho những sinh mệnh, tinh tú nào càng lấp lánh thì sinh mệnh đó càng may mắn, càng hạnh phúc. Tương truyền rằng, khi 12 cung hoàng đạo xoay chuyển hết một chu kỳ sẽ là thời điểm các vì sao đồng loạt lóe sáng, nếu lợi dụng lúc này hấp thu sức mạnh của càn khôn, thiên địa, sức mạnh bản thân sẽ tăng vượt bậc, con người sẽ may mắn trong thời gian rất dài.

Theo đài thiên văn Vô Ưu, vào sáng ngày mai 12 cung hoàng đạo sẽ tiến vào chu kỳ cuối cùng. Đây là thời điểm vận may vô tận sẽ đến với mọi người vì vậy mọi cư dân Vua Pháp Thuật hãy luôn sẵn sàng để đón nhận những may mắn bất ngờ ập đến với mình khi có

 
VÔ SỐ BẢO VẬT QUÝ ĐƯỢC SALE CỰC MẠNH
TRONG THỜI GIAN CỰC GIỚI HẠN
 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: từ 18:00 ngày 25/05/2015
 Thời gian kết thúc: vào 23:00 ngày 31/05/2015
 Địa điểm: tất cả server Vua Pháp Thuật

 CÁC NHÓM BẢO VẬT

 Nhóm vật phẩm 1
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 Túi Quà Kim Hổ  Nhận 1 Pet thần thú hệ dã thú cao cấp Kim Hổ 1.5 1.788 4.264 2.490
 Túi Quà Kim Hổ  Nhận 1 Pet thần thú hệ dã thú cao cấp Kim Hổ 1.5 1.788
 Nội Đơn Chúc Phúc  Khi thăng sao pet thất bại sẽ không bị trừng phạt 688
 
 Nhóm vật phẩm 2
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 Túi Quà Thỏ Baby  Nhận 1 Pet thần thú hệ người cao cấp Thỏ BaBy 1.5 1.488 3.664 2.130
 Túi Quà Thỏ Baby  Nhận 1 Pet thần thú hệ người cao cấp Thỏ BaBy 1.5 1.488
 Nội Đơn Chúc Phúc  Khi thăng sao pet thất bại sẽ không bị trừng phạt 688
Mở Túi Quà Thỏ BaBy còn có cơ hội nhận được Cà Rốt Thần Kỳ
 
 Nhóm vật phẩm 3
 
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 Túi Quà Công Chúa Momo  Nhận 1 Pet thần thú hệ máy cao cấp Momo 1.5 1.788 4.264 2.490
 Túi Quà Công Chúa Momo  Nhận 1 Pet thần thú hệ máy cao cấp Momo 1.5 1.788
 Nội Đơn Chúc Phúc  Khi thăng sao pet thất bại sẽ không bị trừng phạt 688

 Nhóm vật phẩm 4
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 Túi Quà Nhím Xanh  Nhận 1 Pet thần thú hệ thực vật cao cấp Nhím Xanh 1.5 1.788 4.264 2.490
 Túi Quà Nhím Xanh  Nhận 1 Pet thần thú hệ thực vật cao cấp Nhím Xanh 1.5 1.788
 Nội Đơn Chúc Phúc  Khi thăng sao pet thất bại sẽ không bị trừng phạt 688
Khi mở Túi Quà Nhím Xanh có cơ hội nhận Quả Hạch Thần Kỳ
 
 Nhóm vật phẩm 5
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 Túi quà Loni  Nhận 1 Pet thần thú hệ rồng cao cấp Loni 1.5 1.788 4.264 2.490
 Túi quà Loni  Nhận 1 Pet thần thú hệ rồng cao cấp Loni 1.5 1.788
 Nội Đơn Chúc Phúc  Khi thăng sao pet thất bại sẽ không bị trừng phạt 688