Sao Lấp Lánh

[14.03.2015]
Những tinh tú trên bầu trời đại diện cho những sinh mệnh, tinh tú nào càng lấp lánh thì sinh mệnh đó càng may mắn, càng hạnh phúc. Tương truyền rằng, khi 12 cung hoàng đạo xoay chuyển hết một chu kỳ sẽ là thời điểm các vì sao đồng loạt lóe sáng, nếu lợi dụng lúc này hấp thu sức mạnh của càn khôn, thiên địa, sức mạnh bản thân sẽ tăng vượt bậc, con người sẽ may mắn trong thời gian rất dài.

Theo đài thiên văn Vô Ưu, vào sáng ngày mai 12 cung hoàng đạo sẽ tiến vào chu kỳ cuối cùng. Đây là thời điểm vận may vô tận sẽ đến với mọi người vì vậy mọi cư dân Vua Pháp Thuật hãy luôn sẵn sàng để đón nhận những may mắn bất ngờ ập đến với mình khi có

 
VÔ SỐ BẢO VẬT QUÝ ĐƯỢC SALE CỰC MẠNH
TRONG THỜI GIAN CỰC GIỚI HẠN
 
 GIAI ĐOẠN 1
 
 Thời gian bắt đầu: 9:00 ngày 17/03/2015
 Thời gian kết thúc: 23:00 ngày 18/03/2015

 Mỗi cư dân có thể mua tối đa: 10 lần/nhóm
 Các nhóm vật phẩm được bày bán

  • Nhóm vật phẩm 1
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 Túi Quà Hoàng Tử Thiên Sứ  Nhận 1 pet Hoàng Tử Thiên Sứ 1.5 1288 1.458 839
 10 Thuốc Tăng Trưởng Pet Siêu Cấp Loại A  Tăng 300.000 EXP cho pet khi sử dụng 150
 Sách Mở Rộng Túi Đựng Pet  Mở 1 ô chứa pet trong túi đựng pet 20
 
  • Nhóm vật phẩm 2
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 Túi Quà Công Chúa Ác Ma  Nhận 1 pet Công Chúa Ác Ma 1.5 1288 1.458 839
10 Thuốc Tăng Trưởng Pet Siêu Cấp Loại A  Tăng 300.000 EXP cho pet khi sử dụng 150
Sách Mở Rộng Túi Đựng Pet  Mở 1 ô chứa pet trong túi đựng pet 20
 
  • Nhóm vật phẩm 3
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 Túi Quà Công Chúa Momo  Nhận 1 pet Công Chúa Momo 1.5 1788 1.958 1.164
10 Thuốc Tăng Trưởng Pet Siêu Cấp Loại A  Tăng 300.000 EXP cho pet khi sử dụng 150
Sách Mở Rộng Túi Đựng Pet  Mở 1 ô chứa pet trong túi đựng pet 20

 GIAI ĐOẠN 2
 
 Thời gian bắt đầu: 11:00 ngày 19/03/2015
 Thời gian kết thúc: 23:00 ngày 20/03/2015

 Mỗi cư dân có thể mua tối đa

Nhóm vật phẩm 1 2 3
Số lần mua tối đa/người 5 5 10

 Các nhóm vật phẩm được bày bán

  • Nhóm vật phẩm 1
  Tên vật phẩm Mô tả  Tổng giá gốc Giá bán mới
 2 Sách Huấn Luyện Truyền Nhân  Sách dùng để thăng cấp kỹ năng của Tinh Linh 1.776 1.421
  • Nhóm vật phẩm 2
  Tên vật phẩm Mô tả Tổng giá gốc Giá bán mới
 2 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Sách dùng để thăng cấp kỹ năng pet cao cấp 1.192 834
 
  • Nhóm vật phẩm 3
  Tên vật phẩm Mô tả Tổng giá gốc Giá bán mới
 100 Thăng Tinh Thạch  Bảo thạch dùng để thăng sao cho trang bị 1.100 660

 GIAI ĐOẠN 3
 
 Thời gian bắt đầu: 9:00 ngày 21/03/2015
 Thời gian kết thúc: 23:00 ngày 22/03/2015

 Mỗi cư dân có thể mua tối đa
 
Nhóm vật phẩm 1 2 3
Số lần mua tối đa/người 2 1 10

 Các nhóm vật phẩm được bày bán
 
  • Nhóm vật phẩm 1
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 2 Nội Đơn Huyền Thú  Sử dụng cường hóa pet. Tăng 0.13 hệ số phẩm chất 2.576 3.952 2.949
 2 Nội Đơn Chúc Phúc  Cường hóa sao pet thất bại sẽ không bị trừng phạt 1.376
  • Nhóm vật phẩm 2
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày)  Dịch chuyển nhóm tức thời đến bản đồ muốn đến 680 828 662
 Radar Nhỏ (7 ngày)  Dò tìm vị trí Boss, Quái vật và NPC 148
 
  • Nhóm vật phẩm 3
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 10 Lông Vũ Phượng Hoàng  Lông vũ dùng tái thiết lập thuộc tính cánh 880 1.058 833
 20 Mảnh Ghép Cánh  Dùng để đổi Khóa của cánh 160
 Linh Phiến Bạo Kích Phù  Sử dụng cùng Linh Vũ sẽ tăng EXP thăng cấp cánh 18
 
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua tại SHOP VŨ TRỤ đều KHÓA
 Chỉ có thể mua vật phẩm bằng Vàng
 
Các vật phẩm có thời hạn khi mua sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đầy
 Giá bán mới trong thông báo chính là giá mới và đã được giảm của vật phẩm trong sự kiện
 Mỗi lần mua sẽ nhận được tất cả các vật phẩm có trong Nhóm
 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TẠI SHOP VŨ TRỤ
 
 Đăng nhập vào Vua Pháp Thuật chọn Shop Vũ Trụ


 Chọn Nhóm quà muốn mua

 
 Vì thanh toán được tính bằng Vàng nên khi tiến hành Mua hệ thống sẽ hỏi Mã bảo vệ (nếu chưa mở)


 Hệ thống sẽ hỏi có xác nhận mua Nhóm muốn mua hay không

 
 Sau khi Mua thành công, nút Mua tại Nhóm đã mua sẽ ẩn đi, không thể mua tiếp