Sao Lấp Lánh

[15.11.2014]
Những tinh tú trên bầu trời đại diện cho những sinh mệnh, tinh tú nào càng lấp lánh thì sinh mệnh đó càng may mắn, càng hạnh phúc. Tương truyền rằng, khi 12 cung hoàng đạo xoay chuyển hết một chu kỳ sẽ là thời điểm các vì sao đồng loạt lóe sáng, nếu lợi dụng lúc này hấp thu sức mạnh của càn khôn, thiên địa, sức mạnh bản thân sẽ tăng vượt bậc, con người sẽ may mắn trong thời gian rất dài.

Theo đài thiên văn Vô Ưu, vào sáng ngày mai 12 cung hoàng đạo sẽ tiến vào chu kỳ cuối cùng. Đây là thời điểm vận may vô tận sẽ đến với mọi người vì vậy mọi cư dân Vua Pháp Thuật hãy luôn sẵn sàng để đón nhận những may mắn bất ngờ ập đến với mình cùng những Vì Sao Lấp Lánh nhé.

 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: từ 9:00 ngày 16/11/2014
 Thời gian kết thúc: vào 8:00 ngày 20/11/2014
 Địa điểm: tất cả server Vua Pháp Thuật

 CÁC NHÓM BẢO VẬT


 Nhóm vật phẩm 1

  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
10 Mảnh Vỡ Linh Giáp Mảnh vỡ thần kỳ giúp thăng cấp độ trang bị pet 1.880 2.720 2.185
8 Linh Giáp Tinh Thạch Mảnh vỡ thần kỳ giúp đổi thuộc tính trang bị pet 304
2 Tinh Hồn Linh Giáp Mảnh vỡ thần kỳ giúp tăng phẩm chất trang bị pet lên cam 536

 Nhóm vật phẩm 2
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
Sách Gặp Địch Tại Chỗ  (1 Giờ) Sử dụng sẽ gặp địch tại chỗ trong vòng 1 giờ 63 492 193
Sách Gặp Đầy Quái (1 Giờ) Sử dụng sẽ gặp đầy quái trong vòng 1 giờ 54
Sách Gặp Địch Điên Cuồng (1 giờ) Sử dụng sẽ liên tục gặp địch trong vòng 1 giờ 75
2 Bùa Quay May Mắn Sử dụng trong tính năng Vòng Xoay May Mắn 300

 Nhóm vật phẩm 3
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
3 Túi Quà Nhím Xanh Mở sẽ nhận 1 pet thần thú hệ thực vật 1.5 Nhím Xanh 6.000 6.000+ 4.466
10 Dược Thủy Nuôi Dưỡng Thú Cưỡi Sử dụng để tăng EXP trưởng thành của thú cưỡi ---
Chìa Khóa Tẩy Luyện Sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Đá Tẩy Luyện ---
Mở Túi Quà Nhím Xanh có cơ hội nhận được Quả Hạch Thần Kỳ

 Nhóm vật phẩm 4
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
3 Túi Quà Kỳ Kỳ Mở sẽ nhận được 1 pet dã thú - Kỳ Kỳ 6.000 6.675 4.465
Nội Đơn Tinh Thụ Nội Đơn cường hóa pet. Tăng 0.11 hệ số phẩm chất pet  675
Mở Túi Quà Kỳ Kỳ có cơ hội nhận được Lân Thánh Naga

 

 Lưu ý   


 Tất cả vật phẩm mua tại SHOP VŨ TRỤ đều KHÓA
 Chỉ có thể mua được bằng Vàng
 Mỗi cư dân có thể mua tối đa

 
Nhóm vật phẩm 1 2 3 4
Số lần mua tối đa/người 10 10 3 3
 
 Giá bán mới trong thông báo chính là giá mới và đã được giảm của vật phẩm trong sự kiện
 Mỗi lần mua sẽ nhận được tất cả các vật phẩm có trong Nhóm

 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TẠI SHOP VŨ TRỤ
 
 Đăng nhập vào Vua Pháp Thuật chọn Shop Vũ Trụ


 Chọn Nhóm quà muốn mua

 
 Vì thanh toán được tính bằng Vàng nên khi tiến hành Mua hệ thống sẽ hỏi Mã bảo vệ (nếu chưa mở)


 Hệ thống sẽ hỏi có xác nhận mua Nhóm muốn mua hay không

 
 Sau khi Mua thành công, nút Mua tại Nhóm đã mua sẽ ẩn đi, không thể mua tiếp