Quà Tặng Tiểu Phương

[25.06.2015]
Nhân dịp các cư dân Song Mã và Xuất Vân hội tụ cùng nhau trong ngôi nhà chung, Vua Pháp Thuật dành tặng các bạn một phần quà đặc biệt trong ngày này
 

 THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM & YÊU CẦU

 Thời gian bắt đầu: sau thời điểm mở server
 Thời gian kết thúc: 23:00 ngày 25.06.2015
 Địa điểm: SERVER MÃ VÂN (SONG MÃ & XUẤT VÂN
 Cấp độ nhân vật nhận: 40+

 HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

 Đến Đông Huyền Thành gặp NPC Tiểu Phương (Tọa độ: 136,135)

 

Hình ảnh minh họa

 Đối thoại và chọn Ta cũng muốn nhận quà để nhận quà tặng ngày hội tụ


Hình ảnh minh họa

 Sau khi đối thoại hoàn tất cư dân sẽ nhận được 01 Túi Quà Nghĩa Bạc Vân Thiên


Hình ảnh minh họa

 Khi mở sẽ nhận được các bảo vật như sau

  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
 Nội Đơn Chúc Phúc  Sử dụng khi thăng sao pet thất bại sẽ không bị trừng phạt  1
 Chìa Khóa Tinh Tú  Khi sử dụng quay số sẽ nhận 1 lượng lớn Hoa Tinh Tú 1
 Khóa Vàng  Quay số nhận ngẫu nhiên từ 100 - 1000 Kim Phiếu 2

 LƯU Ý KHI NHẬN & SỬ DỤNG TÚI QUÀ

 Trước khi nhận Túi Quà cần lưu ý như sau
 
  • Khi nhận Túi Quà thì Túi đồ nhân vật phải còn ít nhất 2 ô trống
  • Túi Quà có thời hạn sử dụng nên nếu Túi đồ nhân vật đầy sẽ không rơi vào Túi tạm thời
 Khi mở túi quà cần lưu ý để trống
 
  • Nhiều hơn 2 ô trống trong Túi đồ của nhân vật so với số lượng quà tặng được nhận
  • Ô trống Túi đồ nhân vật không tính Túi N.Vụ và Pet (Trang bị Pet)
 Mỗi nhân vật chỉ nhận quà tặng 01 lần duy nhất
 Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA