Quả Hạch Thần Kỳ

[28.05.2014]
Theo báo cáo từ Thủ Kho của Đông Huyền Thành thì những Quả Hạch đặc biệt - món ăn yêu thích của các loại thú cưng được tích trữ trong kho hiện tại đã sắp hết. Nếu không kịp bổ sung nguồn dự trữ các thú cưng sẽ có nguy cơ bị đói, khiến chúng không thể phát huy chiến lực và ma pháp cần thiết khi chiến đấu

Đặc biệt, theo báo cáo thì trong những ngày qua theo các cơn mưa xuất hiện hàng loạt Quả Hạch đã rơi rụng tại một số nơi như: Lê Dương Bắc, Quang Bình Nguyên, Đông Xuất Vân và Thiên Lục Châu. Thủ Kho đã nhờ Sứ Giả Sự Kiện Tết Thiếu Nhi tại Đông Huyền Thành tiến hành chiêu mộ các cư dân giúp đỡ thu nhặt Quả Hạch và sẽ tặng các quà tặng đặc biệt dành cho những người đã giúp đỡ mình

 
 THỜI GIAN DIỄN RA

 Bắt đầu: 0:00 ngày 01/06/2014
 Kết thúc: 23:59 ngày 02/06/2014

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Cấp độ nhân vật từ 30 trở lên
 Số lần làm: 5 nhiệm vụ/ngày
 Sự kiện diễn ra trên tất cả các kênh
 Nhận nhiệm vụ: tại NPC Sứ Giả Sự Kiện Tết Thiếu Nhi ở Đông Huyền Thành

 
 PHẦN THƯỞNG NHIỆM VỤ

  Tên vật phẩm Mô tả
Thẻ Pet Hóa trang thành một pet ngẫu nhiên bất kỳ
Xà Phòng 7 Màu Loại xà phòng ma pháp sẽ thổi ra các bong bóng thần kỳ
Phần thưởng thần bí Nhận được 1 phần thưởng thần bí từ Sứ Giả Sự Kiện Tết Thiếu Nhi
 
 CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 Đến Đông Huyền Thành đối thoại với Sứ Giả Sự Kiện Tết Thiếu Nhi nhận Nhiệm vụ nhặt quả hạch
 

 Dựa theo hướng dẫn của nhiệm vụ để thực hiện sẽ nhận được các vật phẩm thưởng
 

 Đây là các quả hạch ẩn giấu ma thuật mà chỉ có Nhím Xanh mới có thể thu nhặt vì vậy sau khi nhận nhiệm vụ cư dân sẽ được sứ giả hóa phép biến thành Nhím Xanh
 

 Sau khi được biến hình cư dân có 60 phút để hoàn thành nhiệm vụ thu nhặt 15 Quả Hạch của Sứ Giả Sự Kiện Tết Thiếu Nhi
 
 
 Mọi người hãy chú ý, trong lúc nhặt Quả Hạch coi chừng chọc giận Chủ Nhân Quả Hạch. Lúc này muốn tiếp tục nhặt cần phải lập nhóm Cấp độ 50 trở lên để đánh bại Chủ Nhân Quả Hạch 

 

 Lưu ý   


 Mỗi ngày tối đa có thể nhận nhiệm vụ nhặt Quả Hạch 5 lần
 Đánh bại Chủ Nhân Quả Hạch sẽ nhận được các bảo vật đặc biệt
 Xà Phòng 7 Màu có thời hạn sử dụng đến 23:59 ngày 02/06/2014
 Sứ Giả Sự Kiện Tết Thiếu Nhi sẽ tồn tại đến ngày 23:59 ngày 03/06/201