Pha Lê Ảo Năng

[30.08.2018]

Pha Lê Ảo Năng là nguồn gốc sức mạnh siêu nhiên của các vị thần viễn cổ. Chỉ khi kích hoạt không gian của Pha Lê Ảo Năng và biến nó trở thành Hồ Năng Lượng thì theo thời gian trôi qua nguồn năng lượng được tích lũy tại nơi này sẽ dần thăng hoa, cuối cùng ngưng tụ thành lực lượng bản nguyên. Đây là cách các vị thần tăng lên lực lượng của bản thân, mấu chốt cho sức mạnh hủy thiên diệt địa khi thi triển các thần kỹ.

 ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT

 Nhân vật: Cấp 50+
 Hiệu quả: gia tăng các chỉ số thuộc tính của nhân vật
 Vật phẩm yêu cầu:

 
  • Bụi Ảo Năng: sử dụng để kích hoạt hoặc thu hồi Pha Lê đã sử dụng
  • Pha Lê Vĩnh Hằng: nạp năng lượng vĩnh viễn cho cho Hồ Năng Lượng
  • Pha Lê Cực Hạn: nạp năng lượng tạm thời cho Hồ Năng Lượng
Lưu ý:

- Bụi  Ảo Năng, Pha Lê Cực Hạn, Pha Lê Vĩnh Hằng đều kiếm được từ một số  phụ bản, Sổ  Tay Ma Thú
- Pha Lê Cực Hạn và tiến độ nạp năng lượng sẽ trở về 0 vào 24 giờ chủ nhật hàng tuần

 Cách mở bảng: click vào icon Pha Lê Ảo Năng trên màn hình chính

 
 
 NẠP NĂNG LƯỢNG CHO HỒ NĂNG LƯỢNG

 Để Nạp năng lượng cho Hồ Năng Lượng cần Kích hoạt Hồ Năng Lượng
 Tùy theo thuộc tính kích hoạt sẽ yêu cầu 1 lượng Bụi Ảo Năng khác  nhau

 
 
 Khi Nạp năng lượng nếu sử dụng các loại Pha Lê khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau. Tuy nhiên, năng lượng bổ sung càng nhiều thì thuộc tính cộng thêm càng cao
 
  • Pha Lê Vĩnh Hằng: bổ sung vĩnh viễn năng lượng tại Hồ Năng Lượng
  • Pha Lê Cực Hạn: bổ sung tạm thời năng lượng tại Hồ Năng Lượng
 Mỗi Hồ Năng Lượng cần nạp tối đa 100 viên Pha Lê thì Hồ Năng Lượng sẽ đầy
 Trong quá trình Nạp Năng Lượng cần chọn loại và số lượng Pha Lê cần sử dụng để Nạp
 

 
 Nếu không muốn tăng thuộc tính cư dân có thể sử dụng Bụi Ảo Năng để thu hồi Pha Lê đã nạp cho Hồ Năng Lượng đó