Nhân Đôi Kinh Nghiệm

Nhằm hỗ trợ các cư dân dễ dàng hơn khi tham gia các chuyến phiêu lưu thám hiểm đại lục Vô Ưu, trong tuần này, một hoạt động khá quen thuộc nhưng khiến các cư dân thăng cấp thật nhanh sẽ được diễn ra.
 

Đó là

NHÂN ĐÔI KINH NGHIỆM

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM