Nhân Đôi Kinh Nghiệm

Nhằm hỗ trợ các cư dân dễ dàng hơn khi tham gia các chuyến phiêu lưu thám hiểm đại lục Vô Ưu sau thời gian sát nhập server, một hoạt động khá quen thuộc nhưng khiến các cư dân thăng cấp thật nhanh sẽ được diễn ra.


Đó là:

Nhân Đôi Kinh Nghiệm

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Server Ngọc Lâm, Long Mã, Thiên Vương, Hắc Diệu


  • Giai đoạn 1: từ 18:00 - 21:00 ngày 06.03.2018
  • Giai doạn 2: từ 18:00 - 21:00 ngày 07.03.2018
 Server Chiến Hồn

  • Giai đoạn 1: từ 18:00 - 21:00 ngày 06.03 và 07.03.2018
  • Giai đoạn 2: từ 9:00 - 21:00 ngày 10.03 và 11.03.2018
 NỘI DUNG
 
Trong thời gian sự kiện, khi tham gia đánh quái tại các bản đồ các cư dân sẽ nhận được gấp đôi điểm kinh nghiệm so với thông thường. Đặc biệt, nếu sử dụng cùng các vật phẩm hỗ trợ như: Sách Gặp Đầy Quái, Sách Gặp Địch Điên Cuồng, Sách nhân đôi kinh nghiệm,... thì nhân vật của bạn sẽ thăng cấp nhanh một cách đầy bất ngờ đấy.

Thật hấp dẫn phải không nào!?! Hãy chuẩn bị để tham gia các sự kiện này nhé