Năng Nổ Nhận Quà

[25.04.2019]
Để tưởng thưởng cho sự nỗ lực của các cư dân khi tham gia khám phá vùng đất mới Hạ Thiên. Tộc trưởng Bối Tư và 6 vị tộc trưởng quyết định tổ chức hoạt động Năng Nổ Nhận Quà nhằm khuyến khích sự nỗ lực của mọi người.

 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: từ thời điểm mở server 25.04.2019
 Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 30.04.2019
 Thời gian nhận quà sự kiện: mỗi ngày nhận 1 lần dựa vào mốc thưởng công bố
 Thời gian đóng sự kiện: 23:00 ngày 01.05.2019
 Địa điểm diễn ra: Server mới Hạ Thiên

 NỘI DUNG SỰ KIỆN


Trong thời gian sự kiện các cư dân đạt được Độ năng nổ theo mốc sự kiện công bố sẽ nhận được các quà tặng hấp dẫn
 

 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Cư dân đạt mốc năng nổ nào sẽ nhận quà tặng tại mốc đó
 Khi nhận quà sẽ không mất điểm năng nổ mà được bảo lưu lại, nếu đạt mốc cao hơn vẫn được nhận quà ở mốc kế tiếp
 Dựa theo mốc đạt được cần chuẩn bị số ô trống nhận quà nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
 Các hộp quà có thời gian sử dụng sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đồ nhân vật đầy
 Vua Pháp Thuật Team sẽ không cấp lại vật phẩm do mất khi túi đồ nhân vật đầy
 Cần nhận thưởng trước thời gian đóng sự kiện, nếu không nhận sẽ không trao lại quà tặng
 
 CÁCH THỨC NHẬN QUÀ

 Tại màn hình chính chọn icon SỰ KIỆN SERVER MỚI

 
 Chọn mục Năng Nổ Nhận Quà
 

 Chọn Nhận Quà để nhận quà tặng của mình