Mạo Hiểm Bí Cảnh

[25.08.2017]
Ngoài các di tích cổ, tại đại lục Maya còn có những bí cảnh để bộ tộc này rèn luyện các dũng sĩ của họ. Mặc dù bị lịch sử và bụi mờ thời gian chôn vùi thế nhưng chúng vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Trong dịp này, Tộc Trưởng Bối Tư đã quyết định mở cuộc so tài dành cho toàn thể cư dân Vô Ưu khi tham gia Thám Hiểm Bí Cảnh. Những cư dân đạt đủ yêu cầu của Tộc Trưởng sẽ được trao tặng những quà tặng vô cùng giá trị
 

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: từ thời điểm mở server 25.08.2017
 Thời gian kết thúc: hết ngày 27.08.2017
 Địa điểm diễn ra: tất cả server Vua Pháp Thuật


 NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong thời gian diễn ra sự kiện, 5 cư dân đạt thành tựu Một Cơn Gió Thuận5 cư dân đạt thành tựu Hiểm Trở Vô Cùng khi gửi thông tin đăng ký tham gia sự kiện sớm nhất và hợp lệ sẽ nhận các quà tặng đặc biệt
 
 QUY ĐỊNH SỰ KIỆN

 Chỉ được đăng ký tham gia 1 lần duy nhất, nếu gửi tham gia nhiều lần sẽ bị loại
 Thời gian đăng ký tham gia sự kiện phải sau thời gian đạt thành yêu cầu hệ thống
 Cư dân có thể xem thông tin thành tựu tại: Thành Tựu -> PVE -> Mạo Hiểm Bí Cảnh
 Tất cả quà tặng sự kiện đều là vật phẩm KHÓA

 Cư dân đăng ký tham gia sự kiện bằng cách
 Thông tin đăng ký tham gia sự kiện phải đầy đủ các thông tin như yêu cầu

- Tên server:
- Loại tài khoản (VTCID/GOID):
- Tên tài khoản:
- Tên nhân vật:
- Tên thành tựu tham gia:
- Thời gian đạt yêu cầu:

 PHẦN THƯỞNG SỰ KIỆN

 Quà tặng dành cho cư dân đạt thành tựu Một Cơn Gió Thuận

  Tên vật phẩm Mô tả Số lượng
 Baymax (30 ngày)  Vật phẩm bay Baymax 1
 Túi Quà Lưu Hãn Giáp Bối  Mở sẽ nhận các bảo vật quý 1
 Bảo Rương Hắc Diệu Thạch  Mở sẽ nhận 5 Hắc Diệu Thạch 30


 Quà tặng dành cho cư dân đạt thành tựu Hiểm Trở Vô Cùng
 
  Tên vật phẩm Mô tả Số lượng
 Túi Quà Lưu Hãn Giáp Bối  Mở sẽ nhận các bảo vật quý 1
 Bảo Rương Hắc Diệu Thạch  Mở sẽ nhận 5 Hắc Diệu Thạch 15

** Khi mở Túi Quà Lưu Hãn Giáp Bối sẽ nhận các bảo vật