Ma Pháp Bí Trận

[23.08.2017]
Những tưởng rằng 4 Ma Pháp Bí Trận là: Địa, Hỏa, Thủy, Phong được phát hiện tại Thiên Đường Thần Thánh đã là sức mạnh cực hạn và không thể tiến thêm được nữa. Thế nhưng, theo thăm dò ngày càng sâu tại đại lục Maya, các Ma Pháp Bí Trận mới như Kim, Mộc, Quang, Ám đã được phát hiện. Đây là kết tinh trí tuệ sáng tạo từ sự dung hợp giữa phép thuật cổ của người Maya và sức mạnh của các thiên thần

 ĐIỀU KIỆN LĨNH NGỘ MA PHÁP BÍ TRẬN

 Nhân vật: Cấp 120+ & đã Chuyển Sinh
 Vật phẩm lĩnh ngộ: Nguyên Tố Quả Thực

 CÁC MA PHÁP BÍ TRẬN MỚI
 
Công dụng của từng loại bí trận

 Bí Trận Kim: gia tăng Công VL và MP nhân vật
 Bí Trận Mộc: gia tăng Công VL và MP pet
 Bí Trận Quang: gia tăng tốc độ nhân vật
 Bí Trận Ám: gia tăng tốc độ pet

Khi lĩnh ngộ bí trận, cư dân có thể thăng cấp để gia tăng sức mạnh của chúng. 

 THĂNG CẤP MA PHÁP BÍ TRẬN

 Điều kiện

- Quân hàm: tùy theo cấp độ Bí Trận sẽ yêu cầu Quân hàm khác nhau
- Cần sử dụng "Nguyên tố" để tiến hành bổ sung năng lượng cho bí trận

 
 

- Vật phẩm cần để bổ sung Nguyên tố: Nguyên Tố Quả Thực
 

Mỗi lần sử dụng nhận 50 Nguyên tố

 Cách thăng cấp Ma Pháp Bí Trận

- Mở bảng Ma Pháp Bí Trận tại biểu tượng Bí Trận trên màn hình chính

 

- Tại bảng Ma Pháp Bí Trận có thể chọn loại bí trận để thăng cấp gia tăng năng lực nhân vật và pet
 

- Có 2 lựa chọn để thăng cấp Ma Pháp Bí Trận
 
  • Nguyên tố: tiêu hao 10 Nguyên tố để Nạp năng lượng. Mỗi lần nạp nhận 10EXP, may mắn sẽ nhận 50EXP
  • Vàng: dùng 7 Vàng để Nạp năng lượng, không tốn Nguyên tố. Mỗi lần nạp nhận 10EXP, may mắn sẽ nhận 50EXP
 
 CẤP ĐỘ, QUÂN HÀM YÊU CẦU & CHỈ SỐ GIA TĂNG CỦA BÍ TRẬN

Cấp độ Bí Trận Quân Hàm yêu cầu Chỉ số gia tăng
1 Lính Mới 0.06
2 Binh Nhì 0.18
3 Binh Nhất 0.36
4 Hạ Sĩ 0.59
5 Trung Sĩ 0.87
6 Thượng Sĩ 1.21
7 Thiếu Úy 1.59
8 Trung Úy 2.02
9 Thượng Úy 2.5
10 Thượng Úy 3.02
11 Đại Úy 3.59
12 Đại Úy 4.2
13 Thiếu Tá 4.85
14 Thiếu Tá 5.53
15 Trung Tá 6.25
16 Trung Tá 7.01
17 Thượng Tá 7.8
18 Thượng Tá 8.62
19 Thượng Tá 9.47
20 Đại Tá 10.34
21 Đại Tá 11.25
22 Đại Tá 12.17
23 Thiếu Tướng 13.12
24 Thiếu Tướng 14.09
25 Thiếu Tướng 15.08
26 Trung Tướng 16.09
27 Trung Tướng 17.12
28 Trung Tướng 18.15
29 Thượng Tướng 19.2
30 Thượng Tướng 20.26
 

 Lưu ý   


 Cấp độ cao nhất của Ma Pháp Bí Trận là 30
 Tùy vào cấp bậc Quân Hàm mà nhân vật có thể thăng cấp Ma Pháp Bí Trận
 Nguyên Tố Quả Thực có thể tìm được từ sự kiện Ma Binh Giáng Thế và thám hiểm Mê Trận