Luyện Long Đan

[28.05.2014]
Sâu bọ xuất hiện dày đặc trong Tết Đoan Ngọ nên dù có Túi Thơm vẫn không thể đuổi và tiêu diệt chúng một cách triệt để. Sau khi nghiên cứu đặc tính của các loại sâu bọ thường xuất hiện trong những ngày này, Sứ Giả Tết Đoan Ngọ đã tìm ra bí mật của chúng, dưới sự trợ giúp của Sứ Giả Long Đan một loại thuốc mới đã được tạo ra với nguyên liệu chính là loại trầm hương ngàn năm dưới đáy biển.

Các cư dân hãy tiến vào Thế Giới Hải Dương, vượt qua các thử thách mang về trầm hương để tạo ra Long Đan diệt trừ hết sâu bọ gây hại
 
 THỜI GIAN DIỄN RA

 Bắt đầu: 0:00 ngày 30/05/2014
 Kết thúc: 23:59 ngày 02/06/2014

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Cấp độ nhân vật từ 30 trở lên
 Số lần làm: 3 nhiệm vụ/ngày
 Sự kiện diễn ra trên tất cả các kênh
 Nhận nhiệm vụ: tại NPC Sứ Giả Tết Đoan Ngọ ở Đông Huyền Thành

 
 CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 Đến Đông Huyền Thành đối thoại với Sứ Giả Tết Đoan Ngọ nhận Tham gia sự kiện Luyện Long Đan
 

 Sau khi nhận nhiệm vụ cư dân sẽ được dịch chuyển vào Thế Giới Hải Dương, tại đây cư dân sẽ nhận các nhiệm vụ tại Sứ Giả Long Đan
 

 3 nhiệm vụ sẽ lần lượt xuất hiện khi cư dân hoàn thành nhiệm vụ trước đó. 3 nhiệm vụ bao gồm:
 
Nhiệm vụ   Tên nhiệm vụ Mô tả nhiệm vụ
1 Vận Chuyển 【Thân Rồng】 Tìm Thân Rồng Lớn và đánh bại Pharaoh Giả Mạo
2 Vận Chuyển 【Đuôi Rồng】 Tìm Đuôi Rồng Lớn và đánh bại Abate Giả Mạo
3 Vận Chuyển 【Đầu Rồng】 Tìm Đầu Rồng Lớn và đánh bại Solomon Giả Mạo
 
 Sau khi nhận nhiệm vụ để có được Thân Rồng Lớn, Đuôi Rồng Lớn hoặc Đầu Rồng Lớn phải đến tìm Vô Ưu Long Vương tại tầng 5 của Thế Giới Hải Dương
 
  • Tìm gặp Vô Ưu Long Vương

 
  • Đối thoại để nhận vật phẩm yêu cầu của nhiệm vụ

 
 Tại Thế Giới Hải Dương các bạn sử dụng Sách Không Gặp Địch hoặc Sách Gặp Đầy Quái đều không có tác dụng nên sau khi nhận nhiệm vụ trên đường đi sẽ gặp gỡ các mục tiêu yêu cầu đánh bại trong nhiệm vụ


 
 Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cần trở lại gặp Sứ Giả Long Đan để thông báo kết quả và nhận thưởng. Lưu ý, số lần hoàn thành càng cao phần thưởng nhận được càng nhiều và giá trị
 

 Lưu ý   


 Mỗi ngày tối đa có thể nhận 3 nhiệm vụ Luyện Long Đan
 Thân Rồng Lớn, Đuôi Rồng Lớn và Đầu Rồng lớn có thời hạn sử dụng đến 23:59 ngày 02/06/2014
 Sứ Giả Tết Đoan Ngọ sẽ tồn tại đến 23:59 ngày 02/06/2014