Lễ Vật Của Sứ Giả

[21.12.2015]

Khi có Điểm sự kiện giáng sinh thu thập được từ hoạt động Giáng Sinh cư dân có thể đến để đổi các bảo vật quý có trong danh sách được công bố. 

 THỜI GIAN & CẤP ĐỘ THAM GIA

 Thời gian bắt đầu: 12:00 ngày 24.12.2015
 Thời gian kết thúc: 22:00 ngày 28.12.2015
 Cấp độ tham gia: 50 trở lên

 CÁCH THỨC ĐỔI ĐIỂM NHẬN QUÀ

 Đến Đông Huyền Thành gặp Sứ Giả Giáng Sinh tại tọa độ (304,120)

 

 Đối thoại với Sứ Giả Giáng Sinh chọn Shp Điểm Thưởng Giáng Sinh

 

 Chọn vật phẩm muốn đổi phù hợp với số lượng Điểm thưởng đang có để đổi

 CÁCH THỨC MẢNH GHÉP THẦN THÚ

 Đến Đông Huyền Thành gặp Sứ Giả Đổi Thần Thú 

 Đối thoại và chọn Túi Quà phù hợp để đổi
 

 

 CÁC CHÚ Ý KHI THAM GIA SỰ KIỆN

 Sứ Giả Giáng Sinh sẽ biến mất vào lúc 22:00 ngày 28.12.2015
 Điểm thưởng sự kiện giáng sinh sẽ trở về 0 vào lúc 22:00 ngày 28.12.2015
 Các vật phẩm có thời hạn sẽ mất và không rơi vào túi tạm thời nếu túi đồ nhân vật bị đầy