Đại Náo Vô Ưu

[27.07.2014]
Chào mừng phiên bản mới Đại Thánh Chân Hồn, Vua Pháp Thuật Team gửi đến các cư dân loạt sự kiện hấp dẫn. Trong đó có sự kiện Đại Náo Vô Ưu với vô số quà tặng đặc biệt giá trị dành tặng cho các cư dân sở hữu pet Đại Thánh Chí Tôn tím hoặc cam
 

 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: từ thời điểm mở server 25.08.2017
 Thời gian kết thúc: 8:00 ngày 29.08.2017
 Địa điểm diễn ra: tất cả server Vua Pháp Thuật


 NỘI DUNG SỰ KIỆN
 
Trong thời gian diễn ra sự kiện, 10 cư dân sở hữu pet Đại Thánh Chí Tôn phẩm chất 2.0 hoặc phẩm chất cam cam khi gửi đăng ký tham gia sự kiện sớm nhất sẽ nhận được các quà tặng giá trị
 
 QUY ĐỊNH SỰ KIỆN

 Chỉ được đăng ký tham gia 1 lần duy nhất, nếu gửi tham gia nhiều lần sẽ bị loại
 Thời gian đăng ký tham gia sự kiện phải sau thời gian sở hữu pet đạt yêu cầu sự kiện
 Tất cả quà tặng sự kiện đều là vật phẩm KHÓA

 Cư dân đăng ký tham gia sự kiện bằng cách
 Thông tin đăng ký tham gia sự kiện phải đầy đủ các thông tin như yêu cầu

- Tên server:
- Loại tài khoản (VTCID/GOID):
- Tên tài khoản:
- Tên nhân vật:
- Thời gian đạt yêu cầu:

 PHẦN THƯỞNG SỰ KIỆN

  Tên vật phẩm Số lượng
 Quả Đào Ngàn Năm 1
 Hồn Thỏ Peter 1
 Túi Quà Mệnh Hồn Kháng Xuyên   1
 Túi Quà Hỗn Kim Bách Ngọc 1
 
**Thông tin về các vật phẩm
 
- Quả Đào Ngàn Năm: sử dụng sẽ học được 1 trong 2 kỹ năng thiên phú còn lại của pet Đại Thánh Chí Tôn
- Hồn Thỏ Peter: dạng Hóa Thần đặc biệt của pet. Thời hạn 15 ngày
- Túi Quà Mệnh Hồn Kháng Xuyên: nhận 1 mệnh hồn Hỗn Độn phẩm chất cam, tăng kháng xuyên
- Túi Quà Hỗn Kim Bách Ngọc: khi mở sẽ nhận các bảo vật quý