Kỳ Linh Trang Bị

[28.08.2018]
Luân hồi bị phá vỡ, toàn bộ đại lục rơi vào chiến loạn. Theo Thiên Không Thành được kích hoạt hàng loạt sức mạnh mới đã được khám phá trong đó đặc biệt và kỳ lạ nhất đó là Kỳ Linh Thạch. Một loại bảo thạch chứa sức mạnh của ánh sáng chân lý có thể ưu hóa mọi tiềm năng của trang bị.
 
Loại bảo thạch kỳ lại này chỉ xuất hiện tại một nơi duy nhất đó là Thế Giới Số và chỉ có thể thông qua Thiên Không Thành mới đến được nơi này.

 

 ĐIỀU KIỆN KỲ LINH

 Nhân vật: cấp độ 150+
 Trang bị nhân vật:


  • Cấp độ trang bị trên 150
  • Tình trạng trang bị: Khóa
 Hiệu quả: gia tăng các chỉ số thuộc tính của nhân vật
 Vật phẩm kỳ linh:
  • Kỳ Linh Thạch
  • Nơi tìm được: phụ bản Thám Hiểm Di Tích, Thế Giới Số
 Nơi thực hiện: biểu tượng Kỳ Linh
 

 KỲ LINH TRANG BỊ

 Chỉ trang bị đã Kỳ Linh mới có thể tiến hành Trùng chú
 Mỗi lần Kỳ Linh sẽ tạo ra 3 dòng thuộc tính ngẫu nhiên cho trang bị nhân vật
 Có thể Kỳ Linh nhiều lần để có được dòng thuộc tính mà bản thân yêu thích
 Mỗi lần Kỳ Linh sẽ tiêu hao 1 lượng Kỳ Linh Thạch nhất định (Hoặc có thể mua trực tiếp)
 Tại bảng Kỳ Linh cần đặt trang bị vào ô Trang bị Kỳ Linh sau đó nhấn Kỳ Linh hệ thống sẽ tự động thực hiện


 Các chỉ số sau khi thăng hoa sẽ xuất hiện tại phần cuối trang bị nhân vật
 

 TRÙNG CHÚ TRANG BỊ

 Yêu cầu: trang bị nhân vật đã tiến hành Kỳ Linh
 Hiệu quả trùng chú:

 
  • Thay đổi chỉ số thuộc tính trang bị đã Kỳ Linh 
  • Chỉ số thuộc tính thay đổi sẽ ngẫu nhiên và nằm trong phạm vi thuộc tính giới hạn
 Mỗi lần trùng chú sẽ tiêu hao 1 lượng Kỳ Linh Thạch nhất định (Hoặc có thể mua trực tiếp)

 
 Mỗi lần trùng chú chỉ số mới sẽ trực tiếp thay thế chỉ số cũ
 Thuộc tính Kỳ Linh nào đã Khóa thì sẽ không bị thay đổi.
 Số lượng thuộc tính Khóa càng nhiều thì lượng Kỳ Linh Thạch yêu cầu khi Trùng Chú sẽ càng tăng
 Khi một thuộc tính đạt Max hệ thống sẽ hiển thị thông báo và cư dân cần Khóa để khi tiếp tục Trùng Chú thuộc tính sẽ không bị đổi