Kết thúc quá trình xác thực thông tin tài khoản GOID

[14.10.2017]
Thân chào các cư dân!

Đã gần một tháng (bắt đầu từ ngày 20.09.2017), kể từ khi Vua Pháp Thuật Team tiếp nhận các thông tin dành cho việc xác thực tài khoản GOID đã tham gia Vua Pháp Thuật. Trải qua nhiều đợt thực hiện nhiều tài khoản đã được xác thực thành công và tất cả các server cũng dần hoạt động ổn định trở lại.

Hiện tại, Vua Pháp Thuật Team xin thông báo quá trình xác thực tài khoản sẽ chính thức kết thúc vào hôm nay (14.10.2017). Đối với các cư dân có thắc mắc liên quan đến quá trình xác thực cũng như có tranh chấp tài khoản, các bạn vui lòng liên hệ:

Hotline: 01223798486

 Gửi email đến hộp thư: hotro.vuaphapthuat@go.vn

Đối với gửi email cần thực hiện như sau:

- Tiêu đề hỗ trợ: Xác thực tài khoản "Tên tài khoản cần xác thực"
- Nội dung: 
 
  • Tên tài khoản:
  • Tên nhân vật:
  • Tên server:
  • Mật khẩu kho đồ:
  • 3 Thông tin bảo mật:
  • Tên thực người gửi:
  • Số CMND thực của người gửi:
  • Thông tin liên hệ: (Số điện thoại, địa chỉ Email)
  • Hoạt động trong game của nhân vật : Các giao dịch trong game trong khoản 1 - 2 tháng trở lại (bao gồm: thời gian giao dịch, giá trị giao dịch (vàng, kp hoặc vật phẩm giá trị cao), người giao dịch - có thể cung cấp thông tin gần đúng nếu không nhớ chính xác), các lần chuyển Go vào game (bao gồm giá trị chuyển, thời gian chuyển - các thông tin có thể cung cấp gần đúng nếu không nhớ chính xác). Và một số thông tin bạn thấy quan trọng mà chưa được nêu trong mẫu đơn này.
Lưu ý:

- Nếu có tranh chấp thì thông tin hoạt động trong game đóng 1 phần quan trọng để xác minh chủ tài khoản nên người gửi cần cố gắng điền đầy đủ và càng chính xác càng tốt. 
- Thời hạn tiếp nhận sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày kể từ ngày có thông báo này
- Nếu cần tư vấn các bạn có thể liên hệ số hotline: 01223798486 để được hỗ trợ