Kế Hoạch Tài Chính

Đây là chương trình đặc biệt chỉ dành riêng cho mùa Tết Ất Mùi năm 2015. Đầu năm lên kế hoạch tài chính hoàn mỹ và thuận lợi hứa hẹn sẽ đem lại sự sung túc cho cả năm. Chính vì vậy khi tham gia bất kỳ loại kế hoạch nào, ngoài nhận được các phần quà hấp dẫn, sau từng khoảng thời gian bạn sẽ nhận lại được khoản lợi tức có tổng giá trị 150% kế hoạch đăng ký ban đầu

Hãy tham gia ngay để
 
NHẬN LẠI 150% CHI PHÍ
ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ MUA KẾ HOẠCH

 

 THỜI GIAN DIỄN RA

Sự kiện được chia làm 2 giai đoạn chính

Mua Kế Hoạch

 Thời gian bắt đầu mua: sau bảo trì định kỳ ngày 12/02/2015
 Thời gian kết thúc mua: 23:59 ngày 22/02/2015

Sau ngày 22/02/2015 sẽ không thể mở các Kế hoạch để nhận quà

Nhận Quà Tặng

 Thời gian nhận quà tặng lần 1: 01/03/2015
 Thời gian nhận quà tặng lần 2: 08/03/2015
 Thời gian nhận quà tặng lần 3: 15/03/2015

 

 KẾ HOẠCH BẠC

Khi sử dụng 20 Vcoin/GO để tham gia vào Kế Hoạch Bạc của đại lục Vô Ưu
 

Hình ảnh minh họa

 Ngay khi vừa mua, cư dân sẽ nhận ngay các quà tặng

  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
 Kim Lễ (nhỏ)  Mở sẽ nhận được 100 Vàng. Thời hạn sử dụng 30 ngày 1
 Điểm Thưởng Lễ (nhỏ)  Mở sẽ nhận 10 Điểm thưởng. Thời hạn sử dụng 30 ngày  1
 
 Cách một khoảng thời gian sẽ nhận được
 
Ngày nhận   Tên quà tặng Mô tả Số lượng
 01/03/2015   Hoàng Kim Lễ (Nhỏ)  Mở sẽ nhận được 100 Kim Phiếu. Cấp độ 50  1
 08/03/2015  Hoàng Kim Lễ  Mở sẽ nhận được 50 Kim Phiếu. Cấp độ 50 1
 15/03/2015  Hoàng Kim Lễ  Mở sẽ nhận được 50 Kim Phiếu. Cấp độ 50 1

 KẾ HOẠCH VÀNG
 
Chi phí đầu tư cho Kế Hoạch Vàng là 200 Vcoin/GO

 
Hình ảnh minh họa

 Ngay khi vừa mua, cư dân sẽ nhận ngay các quà tặng
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim Lễ (lớn)  Mở sẽ nhận được 1000 Vàng. Thời hạn sử dụng 30 ngày 1
Điểm Thưởng Lễ (lớn)  Mở sẽ nhận 100 Điểm thưởng. Thời hạn sử dụng 30 ngày 1

 Cách một khoảng thời gian sẽ nhận được
 
Ngày nhận   Tên quà tặng Mô tả Số lượng
01/03/2015  Hoàng Kim Lễ (Cực Đại)  Mở sẽ nhận được 1000 Kim Phiếu. Cấp độ 50  1
08/03/2015  Hoàng Kim Lễ (Lớn)  Mở sẽ nhận được 500 Kim Phiếu. Cấp độ 50 1
15/03/2015  Hoàng Kim Lễ (Lớn)  Mở sẽ nhận được 500 Kim Phiếu. Cấp độ 50  1

 KẾ HOẠCH PHA LÊ

Để tham gia vào Kế Hoạch Pha Lê, cư dân cần phải trả chi phí là 500 Vcoin/GO. 
 
 
Hình ảnh minh họa

 Ngay khi vừa mua, cư dân sẽ nhận ngay các quà tặng

  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim Lễ (lớn) Mở sẽ nhận được 1000 Vàng. Thời hạn sử dụng 30 ngày 2
Kim Lễ (trung) Mở sẽ nhận được 500 Vàng. Thời hạn sử dụng 30 ngày 1
Điểm Thưởng Lễ (trung) Mở sẽ nhận 50 Điểm thưởng. Thời hạn sử dụng 30 ngày 5
Tinh Không Bảo Hộp Ngẫu nhiên nhận được 1 trong 3 loại cánh "xịn" xanh lá cây 1
 
 Cách một khoảng thời gian sẽ nhận được
 
Ngày nhận   Tên quà tặng Mô tả Số lượng
01/03/2015  Hoàng Kim Lễ (Cực Đại)  Mở sẽ nhận được 1000 Kim Phiếu. Cấp độ 50  2
 Hoàng Kim Lễ (Lớn)  Mở sẽ nhận được 500 Kim Phiếu. Cấp độ 50 1
08/03/2015  Hoàng Kim Lễ (Cực Đại)  Mở sẽ nhận được 1000 Kim Phiếu. Cấp độ 50 1
 Hoàng Kim Lễ (Lớn)  Mở sẽ nhận được 500 Kim Phiếu. Cấp độ 50 1
15/03/2015  Hoàng Kim Lễ (Cực Đại)  Mở sẽ nhận được 1000 Kim Phiếu. Cấp độ 50 1
 KẾ HOẠCH KIM CƯƠNG

Để tham gia Kế Hoạch Kim Cương các cư dân cần 1000 Vcoin/GO để kích hoạt


Hình ảnh minh họa

 Ngay khi vừa mua, cư dân sẽ nhận ngay các quà tặng
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng