Hoàn thành khắc phục sự cố tại Cửu Long

[29.05.2015]
Chào các cư dân!

Vào tối qua (29.05.2015), do một số vấn đề về kỹ thuật phát sinh đã khiến các cư dân Vua Pháp Thuật tại Cửu Long không thể truy cập được để tham gia gameVua Pháp Thuật Thuật Team vô cùng đáng tiếc và chân thành cáo lỗi cùng các cư dân vì không thể tạo cho mọi người một môi trường tham gia game thoải mái và tốt nhất.

Hiện tại, trải qua các cố gắng của bộ phận kỹ thuật đối tác cũng như Vua Pháp Thuật Team sự cố này đã được khắc phục nên server Cửu Long đã hoạt động trở lại

Mặt khác, vì sự cố phát sinh kéo dài nên Vua Pháp Thuật Team sẽ gửi tặng đến các cư dân món Cửu Long quà nhỏ để bù đắp phần nào tổn thất cư dân gặp phải do quá trình tham gia game của mọi người bị gián đoạn. Thông tin về thời gian nhận quà, quà tặng sẽ được Vua Pháp Thuật Team thông báo sau tại trang chủ.

Một lần nữa, Vua Pháp Thuật chân thành cáo lỗi cùng các cư dân vì sự cố ngoài mong muốn này.


 
Vua Pháp Thuật Team