Hình Dạng Mới

[06.09.2018]

Để các cư dân được trải nghiệm Vua Pháp Thuật một cách tốt nhất, trong dịp cập nhật phiên bản mới hình ảnh nhân vật trước và sau chuyển sinh của Vua Pháp Thuật cũng sẽ tiến hành thay đổi đầy phong cách, ấn tượng như một giấc ma huyền ảo