Gian Hàng Tranh Mua

[26.11.2019]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 18:00 ngày 27.11.2019
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 04.12.2019
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN


 Từ 18:00 ngày 27.11 đến 18:00 ngày 29.11.2019

  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Thẻ Đổi Tên 3 1.888 999
 Túi Quà Tâm Tinh Thạch 50 800 399
 Pha Lê Vĩnh Hằng (100 Viên) 30 2.800 1.999
 Túi Quà Cực Đại Công Chúa Momo 10 21.456 6.999
 Túi Quà Lớn Nhím Xanh 10 21.456 6.999

**Thông tin về các túi quà
 
- Túi Quà Lớn Nhím Xanh: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Nhím Xanh và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Cực Đại Công Chúa Momo: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Momo và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 29.11 đến 18:00 ngày 01.12.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Huấn Luyện Pet Cao Cấp Cực Đại 3 21.456 8.999
 Bụi Vô Hạn (1000) 30 5.000 2.999
 Đá Tẩy Luyện (100 Viên) 30 500 299
 Túi Quà Đại Thánh Chí Tôn Siêu Cấp 10 21.456 6.999
 Túi Quà Cực Đại Thỏ Baby 10 17.724 5.999
 
**Thông tin về một số túi quà

- Túi Huấn Luyện Pet Cao Cấp Cực Đại: mở sẽ nhận 36 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp
- Túi Quà Cực Đại Thỏ Baby: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Thỏ Baby và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Đại Thánh Chí Tôn Siêu Cấp: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Đại Thánh và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 01.12 đến 23:00 ngày 23.10.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Kỳ Linh Thạch Siêu Cấp 5 6.000 3.999
 Túi Quà Hỗn Độn Ma Tinh (120) 30 1.800 999
 Túi Hắc Diệu Thạch Xa Hoa 50 800 599
 Bảo Rương Hắc Diệu Thạch Xa Hoa 50 1.480 999
 Túi Quà Lệnh Bài Trung Thành 10 3.000 1.999
 Túi Quà Cực Đại Kim Hổ 10 21.456 6.999
 Túi Quà Kỳ Kỳ Cực Đại 10 17.856 5.999
 
**Thông tin về một số túi quà

- Túi Quà Kỳ Linh Thạch Siêu Cấp: mở sẽ nhận 1000 Kỳ Linh Thạch
- Túi Hắc Diệu Thạch Xa Hoa: mở sẽ nhận 800 Hắc Diệu Thạch
- Bảo Rương Hắc Diệu Thạch Xa Hoa: mở sẽ nhận 370 Tinh Hoa Hắc Diệu Thạch
- Túi Quà Lệnh Bài Trung Thành: mở sẽ nhận 3000 Lệnh Bài Trung Thành
- Túi Quà Cực Đại Kim Hổ: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Kim Hổ và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Kỳ Kỳ Cực Đại: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Kỳ Kỳ và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng