Gian Hàng Tranh Mua

[27.10.2019]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 9:00 ngày 29.10.2019
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 03.11.2019
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN


 Từ 9:00 ngày 29.10 đến 18:00 ngày 31.10.2019

  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Tỉ Dực Song Phi 2 --- 16.999
 Chiến Hồn Ca 10 3.000 1.999
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày) 2 --- 288
 Túi Hắc Diệu Thạch Tinh Mỹ 50 500 399
 Túi Nội Đơn Chúc Phúc 5 5.504 3.999

**Thông tin về các túi quà
 
- Chiến Hồn Ca: mở sẽ nhận 1000 Dũng Khí Thạch và 200 Ý Chí Thạch
- Túi Hắc Diệu Thạch Tinh Mỹ: mở sẽ nhận được 500 Hắc Diệu Thạch
- Túi Quà Tỉ Dực Song Phi: khi mở sẽ nhận các bảo vật quý

 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 31.10 đến 23:00 ngày 03.11.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Long Châu Kỹ Độ 3 --- 5.999
 Kết Tinh Chiến Hồn 30 800 560
 Đá Tẩy Luyện (100 Viên) 50 500 399
 Túi Tiện Dụng 30 Ô 5 --- 688
 Linh Phiến Bạo Kích Phù (50 Cái) 30 900 720
 
**Thông tin về một số túi quà

- Kết Tinh Chiến Hồn: mở sẽ nhận 200 Dũng Khí Thạch và 60 Ý Chí Thạch
- Túi Hắc Diệu Thạch Tinh Mỹ: mở sẽ nhận 500 Hắc Diệu Thạch
- Túi Quà Long Châu Kỹ Độ: mở sẽ nhận các bảo vật quý

 

 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 10:00 ngày 31.10 đến 23:00 ngày 31.10.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Sắc Thu 3 --- 1.031
 Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp 3 2.999 1.999
 Túi Quà Nội Đơn Huyền Thú 3 --- 5.999
 Trảm Hắc Kiếm Sĩ (1 Ngày) 10 --- 3
 
**Thông tin về một số túi quà

- Túi Quà Nội Đơn Huyền Thú: mở sẽ nhận 8 viên Nội Đơn Huyền Thú
- Trảm Hắc Kiếm Sĩ (1 Ngày): đồ thời trang hạn sử dụng 1 ngày
- Túi Quà Sắc Thu: mở sẽ nhận các bảo vật quý

 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 21:00 ngày 31.10 đến 23:00 ngày 31.10.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Bảo Rương Ma Tâm Hiếm Đỏ 3 --- 1.031
 
**Bảo Rương Ma Tâm Hiếm Đỏ: chọn 1 trong các chìa khóa ma tâm đỏ có trong bảo rương để nhận

 Từ 22:00 ngày 31.10 đến 23:00 ngày 31.10.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Bảo Rương Tự Chọn Phù Văn Cam 3 --- 1.031
 
**Bảo Rương Tự Chọn Phù Văn Cam: chọn 1 trong 26 loại phù văn cam có trong bảo rương để nhận
 
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng