Gian Hàng Tranh Mua

[07.05.2019]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 18:00 ngày 07.05.2019
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 12.05.2019
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN


 Từ 18:00 ngày 07.05 đến 18:00 ngày 09.05.2019

  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chiến Hồn Ca 10 3.000 1.999
 Tẩy Tủy Đan Nhanh Nhẹn Cao Cấp 30 368 221
 Chìa Khóa Kỳ Linh 30 --- 268
 Túi Tiện Dụng 30 Ô 5 --- 688
 Chìa Khóa Nguyên Tố Cao Năng 30 --- 899
 Túi Quà Phù Văn Tốc Độ Tím (Pet) 5 --- 499
 Túi Quà Phù Văn Tốc Độ Tím 5 --- 499

**Thông tin về các túi quà

- Chiến Hồn Ca: mở sẽ nhận 1000 Dũng Khí Thạch và 200 Ý Chí Thạch
- Chìa Khóa Kỳ Linh: sử dụng sẽ nhận 1 lượng Kỳ Linh Thạch nhất định (Tối thiểu 35, tối đa 100)

- Túi Tiện Dụng 30 Ô: mở thêm 30 ô trong túi tiện dụng - vĩnh viễn
- Chìa Khóa Nguyên Tố Cao Năng: mở sẽ nhận 1 lượng lớn Quả Nguyên Tố Cao Năng
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 09.05 đến 18:00 ngày 11.05.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày) 10 --- 288
 Túi Quà Đá Khế Ước 5 2.400 1.680
 Sách Huấn Luyện Truyền Nhân 30 888 699
 Túi Quà Thú Thạch Lam  50 --- 128
 Túi Quà Chìa Khóa 20 --- 188
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp 10 --- 888
 Túi Nội Đơn Chúc Phúc 5 5.504 3.999
 
**Thông tin về một số túi quà

- Túi Quà Đá Khế Ước: mở sẽ nhận 240 viên Đá Khế Ước
- Túi Nội Đơn Chúc Phúc mở sẽ nhận được 8 Nội Đơn Chúc Phúc
- Túi Quà Thú Thạch Lam: mở sẽ ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch phẩm chất xanh dương
- Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp: quay số ngẫu nhiên nhận được 1 trong các loại sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp. Đặc biệt có thể nhận được Ma Tâm Trung Cấp, Thuấn Ảnh Trung Cấp, Man Lực Trung Cấp, Trì Độn Trung Cấp
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 11.05 đến 23:00 ngày 12.05.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Pha Lê Vĩnh Hằng (100 Viên) 5 --- 2.800
 Đá Tẩy Luyện (100 Viên) 50 500 399
 Túi Quà Tâm Tinh Thạch (Khóa) 50 800 640
 Túi Quà Thủ Phù Chiến Thú 10 7.500 5.999
 Ma Năng Thạch (Lớn) 30 --- 699
 Túi Quà Phù Văn Kháng Debuff Tím 5 --- 499
 Túi Quà Phù Văn Kháng Debuff Tím (Pet) 5 --- 499

**Thông tin về một số túi quà

- Túi Quà Thủ Phù Chiến Thú: mở sẽ nhận 75 Chiến Thú Thủ Phù
- Ma Năng Thạch (Lớn): mở sẽ nhận 5000 điểm Ma Năng
- Đá Tẩy Luyện (100 Viên): mở sẽ nhận 100 viên Đá Tẩy Luyện
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng