Gian Hàng Tranh Mua

[09.01.2019]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 9:00 ngày 11.01.2019
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 16.01.2019
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN


 Từ 9:00 ngày 11.01 đến 18:00 ngày 13.01.2019

  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Bài Ca Mùa Đông 2 --- 15.999
 Túi Quà Phù Văn Miễn Tử Tím (Pet) 3 --- 888
 Túi Quà Phù Văn Miễn Tử Tím 3 --- 888
 Linh Phiến Bạo Kích Phù (50 Cái) 30 900 720
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Hệ Máy Cao Cấp. 3 4.888 3.177

**Thông tin về các túi quà

- Túi Quà Phù Văn Miễn Tử Tím: nhận 1 Phù Văn Miễn Tử Tím dành cho nhân vật
- Túi Quà Phù Văn Miễn Tử Tím (Pet): nhận 1 Phù Văn Miễn Tử Tím dành cho pet
- Túi Quà Bài Ca Mùa Đông: khi mở sẽ nhận các bảo vật quý
 

 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 13.01 đến 18:00 ngày 15.01.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Tinh Thần Phấn Chấn 3 --- 7.999
 Bùa Cầu Nguyện 50 --- 188
 Túi Quà Võ Sĩ Shiba Tím 10 --- 3.999
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp 10 --- 888
 Túi Quà Lông Vũ Phượng Hoàng 5 5.280 3.590
 
**Thông tin về một số túi quà

- Túi Quà Lông Vũ Phượng Hoàng: mở sẽ nhận 60 Lông Vũ Phượng Hoàng
- Túi Quà Tinh Thần Phấn Chấn: mở sẽ nhận các bảo vật quý
 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 15.01 đến 23:00 ngày 16.01.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Kim Xà Cuồng Vũ 2 --- 12.888
 Định Hướng Phù 50 --- 88
 Phẩm Chất Hồi Đơn 10 --- 1.288
 Túi Quà Thú Ảo Hóa Cam 10 --- 999
 Túi Thiên Phú Thạch Tím 10 --- 368

**Thông tin về một số túi quà

- Túi Thiên Phú Thạch Tím: quay số ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch Tím, Cam hoặc Đá Anh Hồn
- Túi Quà Kim Xà Cuồng Vũ: mở sẽ nhận được các bảo vật quý
 

 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng