Gian Hàng Tranh Mua

Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 18:00 ngày 31.12.2018
 Kết thúc: từ 18:00 ngày 06.01.2019
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 18:00 ngày 31.12 đến 18:00 ngày 02.01.2019


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Hỗn Độn Ma Tinh (120) 10 1.800 1.440
 Túi Tiện Dụng 30 Ô 5 --- 688
 Túi Quà Tâm Tinh Thạch  50 800 640
 Túi Quà Thủ Phù Chiến Thú 10 7.500 6.000

**Thông tin về các túi quà

- Túi Quà Hỗn Độn Ma Tinh (120): mở sẽ nhận 120 Hỗn Độn Ma Tinh
- Túi Quà Thủ Phù Chiến Thú: mở sẽ nhận 75 Chiến Thú Thủ Phù
- Túi Quà Tâm Tinh Thạch: nhận 1 Tâm Tinh Thạch khi sử dụng

Từ 18:00 ngày 02.01 đến 18:00 ngày 04.01.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Ma Thú Yếu Quyết 10 --- 688
 Túi Quà Chìa Khóa 20 --- 188
 Túi Quà Đá Khế Ước 5 2.400 1.680
 Tẩy Tủy Đan Nhanh Nhẹn Cao Cấp 30 368 221
 Túi Kỹ Năng Tinh Linh 10 --- 1.288

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Ma Thú Yếu Quyết: mở sẽ ngẫu nhiên nhận từ 0 - 15 sách kỹ năng pet. Đặc biệt có cơ hội nhận Yết Quyết Ma Thú Đặc Cấp Hệ Long (Kỹ năng hệ rồng - có thể học được Phong Thần Bạo Nộ)
- Túi Quà Chìa Khóa: chọn 1 trong các loại chìa khóa có trong túi để nhận
- Túi Quà Đá Khế Ước: nhận 240 Đá Khế Ước khi sử dụng

 
 Từ 18:00 ngày 04.01 đến 18:00 ngày 06.01.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chiến Hồn Ca 10 3.000 1.999
 Đá Tẩy Luyện (100 Viên) 50 500 399
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày) 10 --- 288
 Pha Lê Vĩnh Hằng (100 Viên) 20 --- 2.000
 Sách Huấn Luyện Truyền Nhân 30 888 699

**Thông tin về một số túi quà
 
- Chiến Hồn Ca: mở sẽ nhận 1000 Dũng Khí Thạch và 200 Ý Chí Thạch
 
 Từ 9:00 đến 11:00 ngày 01.01.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chìa Khóa Nguyệt Quang         5 --- 888

** Chìa Khóa Nguyệt Quang: ngẫu nhiên nhận được 1 trong các loại vật phẩm giá trị (như lông vũ cấp 5, nội đơn huyền thú hoặc tinh hồn linh giáp và nhiều vật phẩm khác)

 Từ 11:00 đến 14:00 ngày 01.01.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Nội Đơn Huyền Thú   5 8.888 6.999

** Túi Quà Nội Đơn Huyền Thú: mở sẽ nhận 8 viên Nội Đơn Huyền Thú

 Từ 16:00 đến 20:00 ngày 01.01.2019
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà May Rủi                  3 --- 3.688

** Túi Quà May Rủi: ngẫu nhiên nhận được 1 pet phẩm chất 1.9, các loại pet có trong túi quà

 Từ 20:00 đến 23:00 ngày 01.01.2019