Gian Hàng Tranh Mua

[18.10.2018]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 9:00 ngày 19.10.2018
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 24.10.2018
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 9:00 ngày 19.10 đến 18:00 ngày 21.10.2018


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Chiếc Lá Mùa Thu 1 --- 3.999
 Túi Thiên Phú Thạch Lam 10 --- 88
 Túi Thiên Phú Thạch Tím 10 --- 268
 Bụi Vô Hạn (180) 20 900 720
 Linh Phiến Bạo Kích Phù (50 Cái) 30 900 720

**Thông tin về các túi quà

- Bụi Vô Hạn (180): mở sẽ nhận được 180 Bụi Vô Hạn
- Linh Phiến Bạo Kích Phù (50 Cái): mở sẽ nhận 50 Linh Phiến Bạo Kích Phù
- Túi Thiên Phú Thạch Lam: quay số ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch Lam/Tím hoặc Mảnh Vỡ Anh Hồn
- Túi Thiên Phú Thạch Tím: quay số ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch Tím/Cam hoặc Đá Anh Hồn
- Túi Quà Chiếc Lá Mùa Thu: mở sẽ nhận được các bảo vật quý
 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
 • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
 • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
Từ 18:00 ngày 21.10 đến 18:00 ngày 23.10.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Lưu Quang Phi Vũ 1 --- 7.999
 Sách Huấn Luyện Truyền Nhân 20 888 699
 Túi Quà Ma Thú Yếu Quyết 10 --- 688
 Định Hướng Phù 20 --- 68
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch 50 --- 88

**Thông tin về một số túi quà
 
- Mảnh Vỡ Ấn Thạch: mở sẽ nhận 50 Bụi Ấn Thạch
- Túi Quà Ma Thú Yếu Quyết: nNgẫu nhiên nhận được  từ 0 - 15 cuốn yếu quyết. Đặc biệt có thể nhận được Yếu Quyết Ma Thú Đặc Cấp Hệ Long (kỹ năng hệ rồng - có thể học được kỹ năng Phong Thần Bạo Nộ)
- Túi Quà Lưu Quang Phi Vũ: mở sẽ nhận các bảo vật quý

 
 
 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
 • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
 • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 23.10 đến 23:00 ngày 24.10.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Kim Xà Cuồng Vũ 1 --- 12.888
 Túi Quà Hỗn Độn Ma Tinh (120) 10 1.800 1.440
 Túi Quà Tâm Tinh Thạch 50 800 640
 Phẩm Chất Hồi Đơn 5 2.000 1.288
 Túi Quà Đá Khế Ước 5 2.400 1.680

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Hỗn Độn Ma Tinh (120): mở sẽ nhận được 120 Hỗn Độn Ma Tinh
-Túi Quà Tâm Tinh Thạch: mở sẽ nhận 1 Tâm Tinh Thạch
- Túi Quà Đá Khế Ước: mở sẽ nhận 240 viên Đá Khế Ước
- Túi Quà Kim Xà Cuồng Vũ: mở sẽ nhận các bảo vật quý

 

 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
 • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
 • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 8:00 ngày 20.10 đến 14:00 ngày 20.10.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Nội Đơn Huyền Thú 20 --- 999
 Chìa Khóa Tinh Tú 30 --- 199
 Thời Trang Công Chúa Pháp Thuật (30 Ngày) 30 --- 68

**Thông tin về một số túi quà
 
- Chìa Khóa Tinh Tú: quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Hoa Tinh Tú
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
 • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
 • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 14:00 ngày 20.10 đến 18:00 ngày 20.10.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Tinh Hồn Linh Giáp (4 cái)          20 1.072 599
 Chìa Khóa Kỳ Linh 30 --- 188

**Thông tin về một số túi quà
 
- Chìa Khóa Kỳ Linh: ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Kỳ Linh Thạch (Từ 35 đến 100)
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
 • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
 • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 20.10 đến 22:00 ngày 20.10.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Huấn Luyện Pet Cao Cấp     20 5.960 2.999
 Chìa Khóa Nguyệt Quang 20 --- 999
 Chìa Khóa Tinh Quang 30 --- 199

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Huấn Luyện Pet Cao Cấp: mở sẽ nhận 10 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp
- Chìa Khóa Nguyệt Quang: quay số ngẫu nhiên có cơ hội nhận Lông Vũ Cấp 5, Nội Đơn Huyền Thú, Tinh Hồn Linh Giáp
- Chìa Khóa Tinh Quang: quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
 • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
 • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng