Gian Hàng Tranh Mua

[04.10.2018]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 182:00 ngày 05.10.2018
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 10.10.2018
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 18:00 ngày 05.10 đến 18:00 ngày 07.10.2018


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Tân Thần Khí Kinh Điểm 3 --- 2.999
 Kết Tinh Thần Dụ Lớn 10 --- 300
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày) 10 --- 288
 Túi Bí Ngân (100) 50 --- 188
 Túi Quà Võ Sĩ Shiba 50 1.488 1.042
 Túi Quà Cực Đại Thỏ Baby 10 17.724 6.999

**Thông tin về các túi quà

- Túi Quà Tân Thần Khí Kinh Điểm: mở sẽ ngẫu nhiên nhận 1 thần khí chính vòng 6 hoặc 7
- Kết Tinh Thần Dụ Lớn: nhận 300 Kết Tinh Thần Dụ khi sử dụng
- Túi Bí Ngân (100): mở sẽ nhận 100 Bí Ngân
- Túi Quà Cực Đại Thỏ Baby: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Thỏ Baby và 01 Nội Đơn Tinh Linh
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
Từ 18:00 ngày 07.10 đến 18:00 ngày 09.10.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Bảo Rương Hắc Diệu Thạch Xa Hoa 50 1.480 1.184
 Đá Tẩy Luyện (100 Viên) 30 --- 399
 Túi Kỹ Năng Tinh Linh 10 --- 1.288
 Pha Lê Vĩnh Hằng (100 Viên) 20 --- 2.800
 Túi Quà Tinh Tú 10 8.800 3.999
 Túi Quà Hắc Nhân Mã Lam Cực Đại 10 21.456 7.999

**Thông tin về một số túi quà
 
- Bảo Rương Hắc Diệu Thạch Xa Hoa: mở sẽ nhận 370 Tinh Hoa Hắc Diệu Thạch
- Túi Quà Tinh Tú: mở sẽ nhận 800 Hoa Tinh Tú
- Đá Tẩy Luyện (100 Viên): mở sẽ nhận 100 viên Đá Tẩy Luyện
- Pha Lê Vĩnh Hằng (100 Viên): mở sẽ nhận 100 viên Pha Lê Vĩnh Hằng
- Túi Quà Hắc Nhân Mã Lam Cực Đại: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Hắc Nhân Mã và 01 Nội Đơn Tinh Linh
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 09.10 đến 23:00 ngày 10.10.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Lệnh Bài Trung Thành 10 3.000 2.400
 Túi Quà Thủ Phù Chiến Thú 10 7.500 6.000
 Tinh Hoa Tự Nhiên 20 --- 188
 Phẩm Chất Hồi Đơn 10 --- 1.288
 Ma Năng Thạch (Lớn) 30 --- 699
 Túi Quà Kỳ Kỳ Cực Đại 10 17.856 6.999
 Túi Quà Lớn Nhím Xanh 10 21.456 7.999

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Lệnh Bài Trung Thành: mở sẽ nhận 3000 Lệnh Bài Trung Thành
- Túi Quà Thủ Phù Chiến Thú: mở sẽ nhận 75 Chiến Thú Thủ Phù
- Ma Năng Thạch (Lớn): mở sẽ nhận 5000 Ma Năng
- Túi Quà Kỳ Kỳ Cực Đại: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Kỳ Kỳ và 01 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Lớn Nhím Xanh: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Nhím Xanh và 01 Nội Đơn Tinh Linh
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng