Gian Hàng Tranh Mua

[09.07.2018]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ ngày 10.07.2018
 Kết thúc: vào ngày 15.07.2018
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 18:00 ngày 10.07 đến 19:00 ngày 12.07.2018


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Xuân Phong Hạ Vũ 5 --- 1.688
 Bùa Cầu Nguyện 50 --- 188
 Nội Đơn Chúc Phúc 20 688 482
 Tinh Hoa Tự Nhiên 10 --- 188
 Chìa Khóa Tẩy Luyện 10 --- 199

**Thông tin về các túi quà

- Chìa Khóa Tẩy Luyện: quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Đá Tẩy Luyện
- Túi Quà Xuân Phong Hạ Vũ:mở sẽ nhận nhiều bảo vật quý

 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
Từ 19:00 ngày 12.07 đến 19:00 ngày 14.07.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Hương Thoảng Bóng Thưa 2 --- 7.999
 Túi Quà Cánh Cao Cấp 20 --- 888
 Túi Quà Phù Văn Miễn Tử Tím 3 --- 888
 Linh Phiến Bạo Kích Phù (50 Cái) 30 900 720
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp 10 --- 888
 Ma Năng Thạch (Lớn) 20 --- 679

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp: quay số ngẫu nhiên nhận được 1 trong các loại sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp. Đặc biệt có thể nhận được Ma Tâm Trung Cấp, Thuấn Ảnh Trung Cấp, Man Lực Trung Cấp, Trì Độn Trung Cấp
- Túi Quà Cánh Cao Cấp: mở ngẫu nhiên nhận 1 trong 4 loại cánh phẩm chất xanh dương
- Túi Quà Phù Văn Miễn Tử Tím: mở sẽ nhận 1 Phù Văn Miễn Tử Tím cho nhân vật
- Ma Năng Thạch (Lớn): mở sẽ nhận 5000 điểm Ma Năng
- Túi Quà Hương Thoảng Bóng Thưa: mở sẽ nhận các bảo vật quý
 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 19:00 ngày 14.07 đến 23:00 ngày 15.07.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Diễm Dương Cao Chiếu 3 --- 7.500
 Thẻ Đổi Tên 2 --- 1.688
 Tinh Hồn Linh Giáp (32 cái) 5 8.576 4.999
 Túi Quà Cực Đại Thỏ Baby 3 17.724 7.688
 Phẩm Chất Hồi Đơn 5 --- 1.288

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Cực Đại Thỏ Baby: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Thỏ Baby và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Diễm Dương Cao Chiếu: mở sẽ nhận các bảo vật quý

 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng