Gian Hàng Tranh Mua

Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 9:00 ngày 23.12.2017
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 30.12.2017
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server


 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 9:00 ngày 23.12 đến 18:00 ngày 27.12.2017


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Sách Huấn Luyện Truyền Nhân 30 888 622
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày) 10 ---- 288
 Túi Kỹ Năng Tinh Linh 10 ---- 1.288
 Bùa Cầu Nguyện 90 ---- 99
 Túi Quà Thỏ Baby Tím 4 ---- 5.999
 Túi Quà Nhím Xanh Tím 4 ---- 6.999
 Túi Quà Linh Long Tím 4 ---- 5.999

**Thông tin về các túi quà
 
- Túi Quà Thỏ Baby Tím: mở sẽ nhận pet Thỏ Baby Tím 1.9
- Túi Quà Nhím Xanh Tím: mở sẽ nhận pet Nhím Xanh Tím 1.9
- Túi Quà Linh Long Tím: mở sẽ nhận pet Linh Long Tím 1.9
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
Từ 18:00 ngày 27.12 đến 23:00 ngày 30.12.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Hệ Máy Cao Cấp. 5 4.888 3.422
 Cuồng Bạo Huyết 3 ---- 1.288
 Thẻ Đổi Tên 3 ---- 1.888
 Túi Nội Đơn Chúc Phúc 5 5.504 3.302
 Túi Quà Momo Tím 4 ---- 6.999
 Túi Quà Hoàng Tử Thiên Sứ Tím 4 ---- 5.999
 Túi Quà Kim Hổ Tím 4 ---- 6.999

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Sách Kỹ Năng Hệ Máy Cao Cấp.: mở sẽ nhận 3 kỹ năng của pet hệ máy (Da Kháng Tính, Tự Hồi Phục, Khóa Mục Tiêu)
- Túi Nội Đơn Chúc Phúc: mở sẽ nhận 8 viên Nội Đơn Chúc Phúc
- Túi Quà Momo Tím: mở sẽ nhận 1 pet Momo Tím 1.9
- Túi Quà Hoàng Tử Thiên Sứ Tím: mở sẽ nhận 1 pet Hoàng Tử Thiên Sứ Tím 1.9
- Túi Quà Kim Hổ Tím: mở sẽ nhận 1 pet Kim Hổ Tím 1.9
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 10:00 ngày 24.12 đến 23:00 ngày 25.12.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Giáng Sinh (30 Ngày) 50 ---- 8
 Túi Quà Xe Trượt Giáng Sinh (30) 50 ---- 8

**Thông tin về một số túi quà
 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 10:00 ngày 25.12 đến 13:00 ngày 25.12.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chìa Khóa Tẩy Luyện  5 ---- 88

- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 13:00 ngày 25.12 đến 16:00 ngày 25.12.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán