Gian Hàng Tranh Mua

[24.06.2017]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 9:00 ngày 25.06.2017
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 02.07.2017
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 9:00 ngày 25.06 đến 18:00 ngày 27.06.2017


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Diễm Dương Cao Chiếu 3 13.000 5.999
 Túi Quà Lông Vũ Phượng Hoàng 5 5.280 3.590
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày) 2 --- 288
 Túi Quà Mảnh Ghép Cánh 30 640 448
 Lông Vũ Ngũ Sắc 40 --- 199

**Thông tin về các vật phẩm
 
- Túi Quà Lông Vũ Phượng Hoàng: nhận 60 Lông Vũ Phượng Hoàng khi sử dụng
- Túi Quà Mảnh Ghép Cánh: nhận được 80 Mảnh Ghép Cánh
- Túi Quà Diễm Dương Cao Chiếu: khi sử dụng sẽ nhận được các bảo vật quý

 

 
Từ 18:00 ngày 27.06 đến 8:00 ngày 29.06.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Hạ Nhật Viêm Viêm 3 11.111 4.999
 Túi Quà Tân Thần Khí Kinh Điểm 2 --- 2.999
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch 50 --- 88
 Tinh Hồn Linh Giáp (4 cái) 10 1.072 858
 Túi Quà Phù Văn Công Vật Lý Tím (Pet) 5 --- 888
 Túi Quà Phù Văn Công Ma Pháp Tím (Pet) 5 --- 888

**Thông tin về các vật phẩm
 
- Túi Quà Tân Thần Khí Kinh Điểm: nhận 1 thần khí chính vòng 6 hoặc 7 theo đúng gia tộc nhân vật
- Mảnh Vỡ Ấn Thạch: mở sẽ nhận 50 Bụi Ấn Thạch
- Túi Quà Phù Văn Công Vật Lý Tím (Pet): mở sẽ nhận 1 Phù Văn Công Vật Lý Tím dành cho pet
- Túi Quà Phù Văn Công Ma Pháp Tím (Pet): mở sẽ nhận 1 Phù Văn Công Ma Pháp Tím dành cho pet
- Túi Quà Hạ Nhật Viêm Viêm: mở sẽ nhận được các bảo vật quý

 
 
 
 Từ 18:00 ngày 29.06 đến 23:00 ngày 02.07.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Mùa Đông Giá Rét 2 29.560 12.999
 Túi Quà Hỗn Độn Ma Tinh (120) 10 1.800 1.440
 Túi Quà Kỳ Kỳ Cực Đại 5 17.856 7.857
 Túi Kỹ Năng Tinh Linh 2 --- 1.288
 Túi Quà Phù Văn Công Vật Lý Tím 5 --- 888
 Túi Quà Phù Văn Công Ma Pháp Tím 5 --- 888

**Thông tin về các vật phẩm
 
- Túi Quà Hỗn Độn Ma Tinh (120): nhận 120 Hỗn Độn Ma Tinh khi sử dụng
- Túi Quà Kỳ Kỳ Cực Đại: nhận 12 Túi Quà Kỳ Kỳ 1.5 và 01 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Kỹ Năng Tinh Linh: chọn 1 trong 2 kỹ năng Tinh Linh Xung Kích hoặc Tinh Linh Tập Kích để nhận
- Túi Quà Phù Văn Công Vật Lý Tím: mở sẽ nhận Phù Văn Công Vật Lý Tím dành cho nhân vật
- Túi Quà Phù Văn Công Ma Pháp Tím: mở sẽ nhận Phù Văn Công Ma Pháp Tím dành cho nhân vật
- Túi Quà Mùa Đông Giá Rét: mở sẽ nhận các bảo vật quý- Túi Quà Mộng Mơ: Chọn nhận 1 Túi Thần Thú Tím hoặc 1 Túi Cánh Tím
 
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng