Gian Hàng Tranh Mua

[16.05.2017]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 18:00 ngày 16.05.2017
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 21.05.2017
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 18:00 ngày 16.05 đến 18:00 ngày 18.05.2017


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Linh Long Tím 5 --- 6.919
 Túi Quà Tiểu Linh Long Tím 5 --- 6.919
 Sức Mạnh Thần Tử 10 --- 10
 Hộ Vệ Thần Tử 10 --- 10
 Sức Mạnh Thần Nữ 10 --- 10
 Hộ Vệ Thần Nữ 10 --- 10
 Chìa Khóa Tinh Tú 5 --- 268
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày) 5 --- 288
 Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp 20 --- 199
 Túi Quà Phù Văn Tốc Độ Tím 5 --- 888
 Túi Quà Phù Văn Tốc Độ Tím (Pet) 5 --- 888

**Thông tin về các túi quà
 
- Túi Quà Linh Long Tím: mở sẽ nhận 01 pet Linh Long Tím 1.9
- Túi Quà Tiểu Linh Long Tím: mở sẽ nhận 01 pet Tiểu Linh Long Tím 1.9
- Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp: mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 mệnh hồn phẩm chất Tím hoặc Cam
- Sức Mạnh Thần Tử, Hộ Vệ Thần Tử: trang bị 1 và 2 của pet Linh Long
- Sức Mạnh Thần Nữ, Hộ Vệ Thần Nữ: trang bị 1 và 2 của pet Tiểu Linh Long
- Chìa Khóa Tinh Tú: quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Hoa Tinh Tú
- Túi Quà Phù Văn Tốc Độ Tím: mở nhận 1 Phù Văn Tốc Độ phẩm chất tím dành cho nhân vật
- Túi Quà Phù Văn Tốc Độ Tím (Pet): mở nhận 1 Phù Văn Tốc Độ phẩm chất tím dành cho pet
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận

Từ 18:00 ngày 18.05 đến 23:00 ngày 21.05.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Lớn Nhím Xanh 5 21.456 8.588
 Túi Quà Cực Đại Hoàng Tử Thiên Sứ 5 15.456 6.488
 Túi Quà Kỳ Kỳ Cực Đại 5 17.856 7.688
 Lân Thánh Naga 3 --- 1.888
 Quả Hạch Thần Kỳ 3 --- 1.888
 Cà Rốt Thần Kỳ 3 --- 1.888
 Phẩm Chất Hồi Đơn 10 --- 1.288
 Tinh Nguyên Linh Giáp 99 188 150
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp 5 --- 888
 Túi Kỹ Năng Tinh Linh 2 --- 1.288
 Chìa Khóa Tinh Quang 5 --- 268
**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Lớn Nhím Xanh: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Nhím Xanh và 01 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Cực Đại Hoàng Tử Thiên Sứ: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Hoàng Tử Thiên Sứ và 01 Nội Đơn Tinh Linh
- TTúi Quà Kỳ Kỳ Cực Đại: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Kỳ Kỳ và 01 Nội Đơn Tinh Linh
- Tinh Nguyên Linh Giáp: sử dụng để tái thiết lập thuộc tính trang bị pet
- Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp: Quay số ngẫu nhiên nhận được 1 kỹ năng pet trung hoặc cao câp. Có cơ hội nhận được 1 trong 5 kỹ năng trung cấp pet đặc biệt (Trì Độn Trung Cấp, Ma Tâm Trung Cấp, Man Lực Trung Cấp, Thuấn Ảnh Trung Cấp, Thần Thánh Phủ Định Trung Cấp)
- Túi Kỹ Năng Tinh Linh: tự chọn 01 trong 2 kỹ năng Tinh Linh là Tinh Linh Xung Kích hoặc Tinh Linh Tập Kích để nhận
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận

 
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng