Gian Hàng Tranh Mua

Gian hàng tranh mua đặc biệt của Vua Pháp Thuật chỉ diễn ra trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 sẽ có rất nhiều các vật phẩm quý và pet thần thú tím cực Hot với mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ


 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 8:00 ngày 25.01.2017
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 07.02.2017
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

 8:00 ngày 25.01 đến 18:00 ngày 31.01.2017
 
  Tên vật phẩm Số lượng bán Lượng mua/Người Giá gốc Giá bán
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (1 Ngày) 20 1 --- 268
 Thẻ Đổi Tên 3 1 --- 1.888
 Túi Quà Linh Long Tím 9 3 --- 5.999
 Túi Quà Momo Tím 9 3 --- 6.999
 Phẩm Chất Hồi Đơn 20 5 --- 1.288
 Đá Tẩy Luyện (100 Viên) 30 --- 500 399
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Hệ Máy Cao Cấp 3 --- 4.888 2.933
 Túi Nội Đơn Chúc Phúc 5 --- 5.504 3.302
 Túi Quà Nội Đơn Huyền Thú 5 1 --- 6.999

** Lưu ý:

- Túi Quà Sách Kỹ Năng Hệ Máy Cao Cấp: sử dụng sẽ nhận 3 kỹ năng pet hệ máy gồm
 
  • Khóa Mục Tiêu
  • Tự Hồi Phục
  • Da Kháng Tính
- Túi Nội Đơn Chúc Phúc mở sẽ nhận được 8 Nội Đơn Chúc Phúc
- Túi Quà Nội Đơn Huyền Thú mở sẽnhận 8 Nội Đơn Huyền Thú (0.13)
- Các túi quà có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đồ nhân vật đầy (Không tính túi Pet và N.vụ)


 10:00 ngày 28.01 đến 23:00 ngày 30.01.2017
 
  Tên vật phẩm Số lượng bán Lượng mua/Người Giá gốc Giá bán
 Thời Trang Tân Xuân (30 Ngày) 20 1 --- 128
 Thời Trang Tân Xuân (15 Ngày) 20 1 --- 88
 Túi Quà Đại Triển Cơ Đồ 2 1 --- 9.999

Lưu ý: Khi mở Túi Quà Đại Triển Cơ Đồ

- Khi mở Túi Quà sẽ nhận các vật phẩm như sau:

 
 
- Cần để trống 10 ô trống trước khi mở để nhận vật phẩm vì các vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời
- Ô trống trong túi đồ nhân vật không tính Túi N.vụ và túi trang bị pet

 
 18:00 ngày 31.01 đến 23:00 ngày 07.02.2017

  Tên vật phẩm Số lượng bán Lượng mua/Người Giá gốc Giá bán
 Túi Quà Kim Hổ Tím  9 3 --- 6.999
 Túi Quà Loni Tím 9 3 --- 5.999
 Túi Quà Công Chúa Ác Ma Tím 9 3 --- 4.999
 Túi Quà Hoàng Tử Thiên Sứ Tím 9 3 --- 4.999
 Túi Kỹ Năng Tinh Linh 2 --- --- 1.288
 Cuồng Bạo Huyết 3 --- 2.500 1.750
 Sách Huấn Luyện Truyền Nhân 10 --- 888 710
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp 5 1 --- 888